Reprezentacja Zespołu "Śląsk" na bawarskim Festiwalu "Dein Lied Festival"12 Czerwca 2018

Reprezentacja Zespołu „Śląsk” na bawarskim Festiwalu „Dein Lied Festival”

Festiwal odbywał się w trzech blokach tematycznych, każdemu poświęcony był jeden dzień, podczas którego publiczność oklaskiwała pieśni i piosenki związane z tematem przewodnim. Pierwszego dnia prym wiodły utwory liryczne - "818 Years Love in the Song": od Minnesang do The Beatles. Zespół „Śląsk” wystąpił ze swoją prezentacją w ramach drugiego dnia, w koncercie galowym dedykowanym muzyce włoskiej i polskiej. Występ artystów z Koszęcina nie był jedynym polskim akcentem, wśród wykonawców pojawił się także Krzysztof Borysiewicz, znakomity bas, solista  Salzburger Landestheater oraz Teatru Wielkiego Opery Narodowej i sceny operowej Teatru Narodowego w Warszawie. W trzecim dniu Festiwalu, organizatorzy skupili się na młodych utalentowanych wokalistach, których można było posłuchać podczas koncertu „Jungen Stars”. O poziomie Festiwalu i talencie adeptów wokalistyki niech świadczą nazwiska wielkich twórców muzyki poważnej, których utwory wykonywano: Wolfgang Amadeus Mozart, Gioacchino Rossini, Mieczysław Karłowicz, Giuseppe Verdi, Fryderyk Chopin, Franz Schubert, Giuseppe Verdi, Robert Schumann. Polskim akcentem o wymiarze edukacyjnym - i bliskim Zespołowi „Śląsk” ze względu na przywiązanie do Małej Ojczyzny - był z kolei wykład prof. dra Ryszarda Kaczmarka z Uniwersytetu Śląskiego pt. „1918. Powrót Polski na mapę Europy: alianci i konflikty”.

Na zakończenie trzydniowej, festiwalowej uczty muzycznej wszyscy artyści biorący udział w imprezie wykonali utwór Johannesa Brahmsa pt. „Zum Schluss”.

Udział reprezentacji Zespołu „Śląsk” w tym międzynarodowym wydarzeniu to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów artystycznych z partnerami z całej Europy. Dzięki takim przedsięwzięciom otwierają się nowe, cenne możliwości promowania polskiej kultury ludowej. (Oprac. AK, współpraca Barbara Nowak)

Powrót