Projekt edukacyjny "Roztańczymy Chorzów" - VI edycja dobiegła końca13 Czerwca 2018

Dobiegła końca szósta edycja projektu edukacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny oraz Urzędu Miasta Chorzowa - „Roztańczymy Chorzów”. Projekt był realizowany od października 2017 roku do czerwca 2018 roku w pięciu placówkach oświatowych Miasta Chorzowa.

Zakończeniem projektu „Roztańczymy Chorzów” był koncert w wykonaniu jego uczestników, który odbył się 13 czerwca w Chorzowskim Centrum Kultury w Chorzowie. Na widowni zasiadły wszystkie dzieci wraz z nauczycielami i opiekunami biorącymi udział w projekcie. W imieniu współorganizatorów koncert obejrzała Pani Halina Wydor z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzowa. W repertuarze koncertu znalazły się tańce i pieśni, których mali artyści nauczyli się podczas trwających kilka miesięcy warsztatów.

We wszystkich placówkach objętych projektem prowadzone były z dziećmi zajęcia wokalne, umuzykalniające, poprawiające koordynację ruchową oraz rytmika. Pod okiem pedagogów – artystów Zespołu „Śląsk”, dzieci uczyły się śląskich pieśni i tańców, a wśród nich m.in. „Trojaka”, „Zwodzonego”, „Owczarka”, „Gołąbka”, „Diabełka”, „Zajączka”, „Chodzonego”, a także „Szła dzieweczka”, „Karolinka”, „Od buczka do buczka”, „Koziery” i wielu innych.

Celem projektu było kultywowanie wartości kultury ludowej i narodowej, prezentowanie i popularyzowanie bogactwa śląskiego folkloru oraz promocja miasta Chorzowa. Ponadto rozwijanie współpracy i nawiązywanie kontaktów z placówkami kulturalnymi z okolicy, wyrównanie szans edukacyjnych dzieci oraz poszukiwanie młodych talentów. Projekt umożliwił zarówno nauczycielom, jak i dzieciom  zaangażowanym w działania, bezpośredni kontakt z pedagogami tańca i śpiewu oraz profesjonalnymi artystami Zespołu „Śląsk”, tworząc w ten sposób platformę wymiany doświadczeń ułatwiającą korzystanie z bogatego zasobu śląskich pieśni i tańców.

W czerwcu dzieci uczestniczące w projekcie, wraz z opiekunami i wychowawcami, odwiedziły siedzibę Zespołu „Śląsk” gdzie uczestniczyły w Dniu Otwartym oraz przygotowanych specjalnie dla nich  warsztatach wokalnych, etnograficznych i tanecznych. Dzieci zwiedzały także sale pałacowe i dydaktyczne oraz zapoznały się z historią Zespołu. W kostiumerni miały okazję przymierzyć stroje sceniczne, nakrycia głowy oraz inne elementy strojów ludowych artystów Zespołu „Śląsk”. Na scenie plenerowej w Koszęcinie uczestnicy projektu „Roztańczymy  Chorzów” zaprezentowali przybyłym  gościom tańce i piosenki, których uczyły się na zajęciach. Na zakończenie Dnia Otwartego wszyscy wysłuchali koncertu chóru i orkiestry Zespołu „Śląsk” pt. „Pieśń o Ojczyźnie”.

Dziękujemy za kolejny, udany rok wspólnej pracy artystycznej! Gratulujemy wspaniałych efektów i do zobaczenia w przyszłym roku szkolnym. (DK)

Powrót