Ostatnie pożegnanie03 Stycznia 2019

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Łucji Ginko wieloletniej dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

W imieniu Dyrekcji, artystów i wszystkich pracowników Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w tej bolesnej godzinie żałoby składamy wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim śp. Łucji Ginko. Łączymy się sercem, dzieląc ból, i pragniemy zapewnić o naszym duchowym wsparciu w tej smutnej godzinie rozstania.

Pogrzeb Pani Łucji Ginko odbędzie się 4 stycznia 2019 r.  o godz. 11.00 r. w Zbrosławicach. Po mszy w Sanktuarium Macierzyństwa Najświętszej Marii Panny (ul. Kościelna 2) prochy Zmarłej zostaną złożone na przykościelnym cmentarzu.

Powrót