„Teatr da się lubić…” – Święto Teatru

29III 23

„Teatr da się lubić…” – Święto Teatru

Historia ustanowienia Międzynarodowego Dnia Teatru sięga 1961 roku. Od 62. lat obchody integrują ludzi współpracujących z teatrem. Przede wszystkim jednak uświadamiają opinii publicznej wagę sztuki i artystycznej kreacji w życiu codziennym.

Tegoroczne obchody Święta Teatru w naszej siedzibie w dniu 28 marca 2023 roku wpisały się w rozwój międzynarodowych działań, upowszechniających formy sztuki „na żywo”. Skupiły środowiska kulturalne i oświatowe, aktywnie odpowiadające na zaproszenie Śląskiej Kurator Oświaty – Urszuli Bauer i Dyrektora Zespołu „Śląsk” – Zbigniewa Cierniaka. Skoncentrowane głównie na zagadnieniu związanym z kreowaniem postaci podczas widowiska odbyły się pod hasłem: „Teatr da się lubić – tajemne życie przedmiotów”.

Święto Teatru zainaugurowała dr hab. Monika Jakowczuk - Dziekan Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu filii Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie -interaktywną prezentacją w konwencji otwartej próby do spektaklu pt. „Pokaz wymowy”. Ta część wydarzenia, z udziałem studentów wskazanej uczelni, przybliżyła odbiorcom proces twórczy spektaklu. Podkreśliła rolę i „mowę” przedmiotów, ich wagę oraz siłę sprawczą w procesie kreowania spektaklu. Program dnia zawierał również warsztaty, które poprowadziła Agnieszka Raj-Kubat - aktorka, animatorka kultury, reżyser teatralny oraz Piotr Hankus - pedagog Zespołu „Śląsk”, aktor, kierownik amatorskich zespołów artystycznych.

W Święcie Teatru nie zabrakło prezentacji scenicznej. Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość obejrzenia spektaklu „Drewniana miska” w reżyserii Piotra Hankusa. Zaprezentowany na podstawie dramatu Edmunda Morrisa przez Zespół Folklorystyczny Ziemi Lelowskiej przybliżył odbiorcom aktualne tematy związane z przemijaniem życia, niezrozumieniem i osamotnieniem. Ukazał również głębszy wymiar i symbolikę rekwizytu-przedmiotu jako elementu budującego ogólną koncepcję sceniczną sztuki. Podsumowanie działań wraz z wręczeniem certyfikatów zakończyło wydarzenie.

Międzynarodowy Dzień Teatru był świętem ludzi, którym bliska jest sztuka zamknięta w słowie, geście, obrazie, różnorodnej przestrzeni wymykającej się konwencjonalnemu myśleniu o teatrze. Był świętem teatralnej wspólnoty, jednoczącym, inspirującym i zachęcającym do znoszenia granic, do twórczej ekspresji.