Infrastruktura Kultury 2018

„Zakup instrumentów z akcesoriami i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej Zespołu „Śląsk”” w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura kultury” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2018 rok

Dofinansowanie: 280 000,00 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

Cel projektu

Poprawa jakości i wzmocnienie świadczonych usług kulturalnych i edukacyjnych Zespołu „Śląsk”, a także poprawa warunków pracy i ułatwienie organizacji przedsięwzięć instytucji.

 

Realizacja

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w ramach projektu zakupił na potrzeby kulturalne: instrumenty muzyczne z akcesoriami muzycznymi, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, sprzęt nagłośnieniowy i meble. Zadanie przyczyniło się do poprawy i ułatwienia prowadzenia działalności artystycznej i edukacyjnej, a także do wspomagania upowszechniania dziedzictwa narodowego.

Projekt dotyczył dalszej wymiany instrumentów i akcesoriów muzycznych, niezbędnych do wykonywania koncertów. Zakupiono następujące instrumenty wraz z akcesoriami: altówkę, skrzypce, wiolonczelę, a także zestaw smyczków (do altówki, do skrzypiec, do wiolonczeli) i zestaw futerałów chroniących instrumenty (do altówki, do skrzypiec).

W 2017 roku została częściowo wymieniona infrastruktura techniki scenicznej, ten projekt uzupełnia wyposażenie w sprzęt nagłośnieniowy (zakup konsolety cyfrowej, głośników – monitorów odsłuchowych i mikrofonów). Zakupiony sprzęt wpłynął na lepszy odbiór koncertów realizowanych w siedzibie, w kraju i za granicą.

Został również zakupiony sprzęt komputerowy, który będzie wspomagał organizowanie i realizowanie projektów artystycznych, a także edukacyjnych. Posłuży on do dokumentowania, zabezpieczania i upowszechniania działalności kulturalnej.

W 2014 roku zostały wyremontowane i oddane do użytkowania pomieszczenia w siedzibie Zespołu „Śląsk”, zakupione meble doskonale wkomponowały się w odrestaurowane wnętrza, poprawiając ich wizerunek i dostosowując je tym samym do założeń zakończonego projektu inwestycyjnego.

 

Efekty projektu

Projekt umożliwił lepsze wykorzystanie potencjału Instytucji, zarówno artystycznego, jak i edukacji kulturalnej. Wszystkie uwzględnione w projekcie zakupy posłużą działalności instytucji, która prowadzi szeroko pojętą działalność kulturalną, artystyczną i w zakresie edukacji kulturalnej, począwszy od koncertów, warsztatów, organizowania wydarzeń kulturalnych, festiwali i przeglądów, a skończywszy na zachowaniu dziedzictwa narodowego i jego rozpowszechnianiu każdej grupy wiekowej odbiorców. Zadanie tym samym będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie liczby odbiorców działań kulturalnych i edukacyjnych oraz podniesienie jakości świadczonych usług artystycznych i kulturalnych. Umożliwi wzbogacenie oferty i dalszy rozwój działalności z zakresu edukacji artystycznej i kulturalnej.

 


Zobacz również

 • Rok 2019 - Rokiem Stanisława Hadyny
  • Studia Podyplomowe Pedagogiki Tańca
   • RODO obowiązek informacyjny
    • Przyjaciele
     • Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej
      • Inwestycje
       • Inwestycje współfinansowane ze środków UE
        • Kontakt
         • Aktualności
          • O projekcie
           • Galeria
            • Stan obiektów przed realizacją I etapu
             • Brama cesarska
              • Dom Pracy Twórczej
               • Pałac
                • Pawilon im. E. Kamińskiej
                • Stan obiektów po realizacji I etapu
                 • Dom Pracy Twórczej
                  • Wieża i Kaplica
                   • Pałac
                    • Pawilon
                    • Stan przed realizacją II i III etapu
                     • Alejki i ogrodzenie
                      • Garaże
                       • Wieża i Kaplica
                        • Lewe skrzydło
                         • Łącznik
                          • Portiernia
                           • Prawe skrzydło
                           • Bieżąca realizacja Projektu
                            • Garaż wielostanowiskowy
                             • Wieża i Kaplica
                              • Park
                               • Pałac
                                • Łącznik
                                 • Lewe skrzydło
                                  • Prawe skrzydło
                               • Pozostałe inwestycje
                                • Aktualności
                                 • Kontakt
                                  • Galeria pozostałe inwestysje
                                   • Prace konserwatorskie w dawnej ujeżdżalni
                                    • Adaptacja budynku dawnej ujeżdżalni
                                     • Aranżacja piwnic Domu pracy twórczej
                                   • Przetargi
                                    • Dofinansowanie
                                     • Sklep