Infrastruktura Kultury 2018

„Zakup instrumentów z akcesoriami i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej Zespołu „Śląsk”” w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura kultury” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2018 rok

Dofinansowanie: 280 000,00 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

Cel projektu

Poprawa jakości i wzmocnienie świadczonych usług kulturalnych i edukacyjnych Zespołu „Śląsk”, a także poprawa warunków pracy i ułatwienie organizacji przedsięwzięć instytucji.

 

Realizacja

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w ramach projektu zakupił na potrzeby kulturalne: instrumenty muzyczne z akcesoriami muzycznymi, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, sprzęt nagłośnieniowy i meble. Zadanie przyczyniło się do poprawy i ułatwienia prowadzenia działalności artystycznej i edukacyjnej, a także do wspomagania upowszechniania dziedzictwa narodowego.

Projekt dotyczył dalszej wymiany instrumentów i akcesoriów muzycznych, niezbędnych do wykonywania koncertów. Zakupiono następujące instrumenty wraz z akcesoriami: altówkę, skrzypce, wiolonczelę, a także zestaw smyczków (do altówki, do skrzypiec, do wiolonczeli) i zestaw futerałów chroniących instrumenty (do altówki, do skrzypiec).

W 2017 roku została częściowo wymieniona infrastruktura techniki scenicznej, ten projekt uzupełnienia wyposażenie w sprzęt nagłośnieniowy (zakup konsolety cyfrowej, głośników – monitorów odsłuchowych i mikrofonów). Zakupiony sprzęt wpłynął na lepszy odbiór koncertów realizowanych w siedzibie, w kraju i za granicą.

Został również zakupiony sprzęt komputerowy, który będzie wspomagał organizowanie i realizowanie projektów artystycznych, a także edukacyjnych. Posłuży on do dokumentowania, zabezpieczania i upowszechniania działalności kulturalnej.

W 2014 roku zostały wyremontowane i oddane do użytkowania pomieszczenia w siedzibie Zespołu „Śląsk”, zakupione meble doskonale wkomponowały się w odrestaurowane wnętrza, poprawiając ich wizerunek i dostosowując je tym samym do założeń zakończonego projektu inwestycyjnego.

 

Efekty projektu

Projekt umożliwił lepsze wykorzystanie potencjału Instytucji, zarówno artystycznego, jak i edukacji kulturalnej. Wszystkie uwzględnione w projekcie zakupy posłużą działalności instytucji, która prowadzi szeroko pojętą działalność kulturalną, artystyczną i w zakresie edukacji kulturalnej, począwszy od koncertów, warsztatów, organizowania wydarzeń kulturalnych, festiwali i przeglądów, a skończywszy na zachowaniu dziedzictwa narodowego i jego rozpowszechnianiu każdej grupy wiekowej odbiorców. Zadanie tym samym będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie liczby odbiorców działań kulturalnych i edukacyjnych oraz podniesienie jakości świadczonych usług artystycznych i kulturalnych. Umożliwi wzbogacenie oferty i dalszy rozwój działalności z zakresu edukacji artystycznej i kulturalnej.

 


Zobacz również

 • RODO obowiązek informacyjny
  • Przyjaciele
   • Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej
    • Inwestycje
     • Inwestycje współfinansowane ze środków UE
      • Kontakt
       • Aktualności
        • O projekcie
         • Galeria
          • Stan obiektów przed realizacją I etapu
           • Brama cesarska
            • Dom Pracy Twórczej
             • Pałac
              • Pawilon im. E. Kamińskiej
              • Stan obiektów po realizacji I etapu
               • Dom Pracy Twórczej
                • Wieża i Kaplica
                 • Pałac
                  • Pawilon
                  • Stan przed realizacją II i III etapu
                   • Alejki i ogrodzenie
                    • Garaże
                     • Wieża i Kaplica
                      • Lewe skrzydło
                       • Łącznik
                        • Portiernia
                         • Prawe skrzydło
                         • Bieżąca realizacja Projektu
                          • Garaż wielostanowiskowy
                           • Wieża i Kaplica
                            • Park
                             • Pałac
                              • Łącznik
                               • Lewe skrzydło
                                • Prawe skrzydło
                             • Pozostałe inwestycje
                              • Aktualności
                               • Kontakt
                                • Galeria pozostałe inwestysje
                                 • Prace konserwatorskie w dawnej ujeżdżalni
                                  • Adaptacja budynku dawnej ujeżdżalni
                                   • Aranżacja piwnic Domu pracy twórczej
                                 • Przetargi
                                  • Dofinansowanie
                                   • Sklep