Dzień Stanisława Hadyny

 

Film dokumentalny Stanisław Hadyna – pomnik bijących serc

W ostatnich miesiącach 2020 roku nagrane zostały materiały do filmu dokumentalnego pt. „Stanisław Hadyna - pomnik bijących serc”. Film przybliża sylwetkę i dokonania Stanisława Hadyny jako autora dzieł literackich. Ukazuje jego poza muzyczną twórczość, mniej znaną i mało upowszechnioną, którą z powodzeniem uprawiał przez większość życia. Stanowi również dokument twórczy o założycielu Zespołu „Śląsk”.

Impulsem do tworzenia filmowego obrazu o Stanisławie Hadynie była dążność do ukazania twórcy w pełnym wymiarze jego dokonań i zwrócenie uwagi na często deprecjonowaną w notach biograficznych twórczość literacką. Działalność pisarska, którą rozpoczął Hadyna w pierwszych latach powojennych - od nagrodzonej w Warszawie w 1948 roku powieści „Niezatarte ślady”, była kontynuowana i rozkwitła w latach 1968-1990. Większość jego dzieł z zakresu dramatu, noweli i prozy, w których podejmował trudną i złożoną problematykę dotyczącą wolności, ideałów i równości, zyskała uznanie i międzynarodowe nagrody. Innym asumptem było zwrócenie uwagi na żywy stosunek i szczególne poszanowanie młodego pokolenia wobec twórczości i postaci Stanisława Hadyny oraz relacje i współpraca „szkół hadynowskich”. Film dokumentalny „Stanisław Hadyna – pomnik bijących serc” pokazuje trwałość i kontynuację tradycji wyznaczonych przez beskidzkiego twórcę. Przywołuje i roztacza pamięć o życiu, pracy, dziełach i dokonaniach Stanisława Hadyny, który żyje w sercach i umysłach młodego pokolenia.

Dokument prezentuje wiślańskiego twórcę w świetle jego naśladowców i kontynuatorów pasji oraz dokonań. Ukazuje portret młodego pokolenia oraz jego stosunek do wartości i autorytetów. Znaczącą rolę w prezentacji filmowej odegrały tzw. „szkoły hadynowskie”, które czynnie włączają się w proces budowania i ugruntowania wizerunku Stanisława Hadyny jako cenionego twórcy. Dokument zawiera relacje przedstawicieli pięciu szkół podstawowych, opisujące związki placówek z postacią profesora: z Chorzowa, Bystrzycy na Zaolziu i Frydka (noszących imię Stanisława Hadyny) oraz z Piekar Śląskich i Warszawy. W spuściźnie literackiej, którą twórca pozostawił, uczniowie szkół odnajdują wiele prawd, cennych wartości, a także ciekawych opisów rodzinnych stron pisarza. Cenne w dokumencie są sceny z udziałem młodzieży szkolnej prezentującej fragmenty książek Stanisława Hadyny. Podążając śladami i ścieżkami Stanisława Hadyny realizatorzy filmu dotarli do rodzinnego domu Stanisława Hadyny w Karpętnej na Zaolziu, z którym był emocjonalnie związany i wielokrotnie wspominał o nim w swojej prozie. Do barwnych scen dokumentu należą ujęcia realizowane w siedzibie Zespołu „Śląsk” w Koszęcinie. Obrazują przemianę wizualną kompleksu pałacowo-parkowego po kompletnej rewitalizacji. Ukazują rozwój, dynamikę i żywotność zespołu artystycznego, którego działalność wkrótce przekroczy próg 70. lat. Wśród materiałów muzycznych w filmie wykorzystano nagranie Mazurka a-moll op. 68 nr 2 Fryderyka Chopina w wykonaniu prof. Andrzeja Jasińskiego. W realizacji filmu wykorzystano wiersz Anieli Kupcowej o Stanisławie Hadynie.


Zobacz również

  • Koncerty na ekranie
    • Edukujemy artystycznie
      • Rok 2019 - Rokiem Stanisława Hadyny
        • RODO obowiązek informacyjny
          • Przyjaciele
            • Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej
              • Inwestycje
                • Inwestycje współfinansowane ze środków UE
                  • Kontakt
                    • Aktualności
                      • O projekcie
                        • Galeria
                          • Stan obiektów przed realizacją I etapu
                            • Brama cesarska
                              • Dom Pracy Twórczej
                                • Pałac
                                  • Pawilon im. E. Kamińskiej
                                  • Stan obiektów po realizacji I etapu
                                    • Dom Pracy Twórczej
                                      • Wieża i Kaplica
                                        • Pałac
                                          • Pawilon
                                          • Stan przed realizacją II i III etapu
                                            • Alejki i ogrodzenie
                                              • Garaże
                                                • Wieża i Kaplica
                                                  • Lewe skrzydło
                                                    • Łącznik
                                                      • Portiernia
                                                        • Prawe skrzydło
                                                        • Bieżąca realizacja Projektu
                                                          • Garaż wielostanowiskowy
                                                            • Wieża i Kaplica
                                                              • Park
                                                                • Pałac
                                                                  • Łącznik
                                                                    • Lewe skrzydło
                                                                      • Prawe skrzydło
                                                                • Pozostałe inwestycje
                                                                  • Aktualności
                                                                    • Kontakt
                                                                      • Galeria pozostałe inwestysje
                                                                        • Prace konserwatorskie w dawnej ujeżdżalni
                                                                          • Adaptacja budynku dawnej ujeżdżalni
                                                                            • Aranżacja piwnic Domu pracy twórczej
                                                                        • Przetargi
                                                                          • Biuletyn Informacji Publicznej
                                                                            • Dofinansowanie
                                                                              • Sklep
                                                                                • Filmy
                                                                                  • Deklaracja dostępności