Teraz polonez!09 Lutego 2021

Ruszyła kampania wpisu poloneza na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO. Jej inicjatorem jest Romana Agnel, dyrektor Baletu Cracovia Danza. Jako instytucja kultury wykonująca i popularyzująca tańce narodowe, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” przyłącza się do akcji oraz deklaruje swoje poparcie. Akcja, której głównym punktem będzie pod koniec 2022 roku ogłoszenie przez Komisję UNESCO wpisu poloneza, potrwa aż do końca 2023 roku.

Kampanii towarzyszyć będzie wiele ogólnopolskich wydarzeń kulturalnych mających na celu nie tylko promocję poloneza i popularyzację wpisu na listę UNESCO, ale przede wszystkim ochronę i zabezpieczenie żywej tradycji tego tańca.

Po raz pierwszy polonez pojawił się na krajowej liście UNESCO w 2015 roku, ale razem z innymi tańcami narodowymi takimi jak mazur, krakowiak, kujawiak i oberek. Dopiero wpisanie odrębnie poloneza na listę krajową UNESCO, co nastąpiło z inicjatywy krajowego oddziału CIOFF (Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej) i muzykologa dra Tomasza Nowaka, otworzyło temu najważniejszemu polskiemu tańcowi szansę na wpis na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO.

„Wszyscy jesteśmy depozytariuszami poloneza, jego tradycji i dziedzictwa. Poczuwamy się więc do jego przechowywania i ochrony, pielęgnowania oraz przekazywania następnym pokoleniom. Stąd akcja wpisu poloneza na listę UNESCO jest oddolna i każdy może się włączyć ze swoimi polonezowymi wydarzeniami” – czytamy w liście wystosowanym przez Balet Cracovia Danza.

Zapraszamy do polubienia facebookowego profilu Polonez Łączy, promującego akcję oraz dołączenia do grupy o tej samej nazwie. Poniżej deklaracja poparcia wpisu poloneza na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO, podpisana przez Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” Zbigniewa Cierniaka. (AK)

 

Deklaracja poparcia

Powrót