Rzeźba w przestrzeni publicznej17 Lutego 2021

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w programie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pod nazwą „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2021”.
Program finansowany jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Cel przedsięwzięcia to podniesienie jakości przestrzeni publicznej w Polsce poprzez usytuowanie w niej większej liczby dzieł o wysokim poziomie rzeźbiarskim oraz próba dokonania zmiany myślenia o wspólnej przestrzeni, m.in. dzięki wypracowaniu dobrych praktyk wyboru dzieł.

W roku 2021 planowane jest wydatkowanie 1,5 mln zł na inwestycje w zakresie realizacji rzeźb w przestrzeni publicznej. Działania możliwe do dofinansowania to: realizacja projektów współczesnych artystów odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności, konserwacja istniejących dzieł, wykup depozytów rzeźb gotowych, realizacja odlewów prac artystów polskich i zagranicznych, ewentualnie projektów rzeźb, w celu umieszczenia w przestrzeni publicznej – zewnętrznej i wewnętrznej ze stałym, nieograniczonym dostępem dla publiczności, np. w parkach rzeźby, foyer, lobby, na dziedzińcach siedzib instytucji użyteczności publicznej, w tym instytucji kultury, uczelni.

Więcej informacji na www.rzezba-oronsko.pl/rzezba-dla-niepodleglej

Powrót