Wystawa Zespół "Śląsk" - dynamika tradycji w Pałacu Młodzieży w Katowicach22 Lutego 2021

Od 16 lutego 2021 roku w Pałacu Młodzieży w Katowicach można oglądać wystawę pt. Zespół „Śląsk” - dynamika tradycji.

Ekspozycja została zorganizowana w ramach obchodów 100. rocznicy urodzin założyciela Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk - Stanisława Hadyny.  Inauguracja wystawy miała miejsce 8 maja 2019 roku w siedzibie Ministerstwa Kultury  i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

Od 10 lutego 2020 roku do 10 lutego 2021 roku wystawa została udostępniona w Katowicach. Można ją było oglądać w westybulu Sali Sejmu Śląskiego.

Podtytuł wystawy brzmi: „Dziedzictwo. Dialog. Kreatywność. Dynamika”. Jej założeniem jest zaprezentowanie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny jako nowoczesnej instytucji artystycznej, czerpiącej ze źródeł kultury ludowej, kształtującej swoje działania artystyczne i edukacyjne według najnowszych trendów w sztuce oraz stale i dynamicznie poszukującej nowatorskich rozwiązań artystycznych i organizacyjnych dla kreowania nowego, świadomego i wymagającego odbiorcy.

16 lutego 2021 roku wystawę udostępniono we wnętrzach katowickiego Pałacu Młodzieży im. profesora A. Kamińskiego. Pałac Młodzieży, od początku istnienia, jest powiązany z Zespołem „Śląsk” wydarzeniami sprzed niemal 70. lat. To w nim odbyły się kilkumiesięczne eliminacje do Zespołu i przesłuchania łącznie około 12 tysięcy uczestników w wieku od 16 do 22 lat. Eliminacje ostatecznie zakończono pod koniec czerwca 1953 roku wyborem 120 osób. Od 1 lipca 1953 roku Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Śląsk” rozpoczął działalność artystyczną w swojej siedzibie, w Koszęcinie.

Pamiętając o wspólnych początkach, Zespół „Śląsk” wraz z Pałacem Młodzieży podjął działania na rzecz promocji i zachowania dziedzictwa kulturowego ziemi śląskiej. W ramach tej inicjatywy 3 kwietnia 2020 roku w Katowicach podpisano trójstronne porozumienie pomiędzy Pałacem Młodzieży im. profesora A. Kamińskiego w Katowicach, Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie oraz Miastem Katowice. Strony niniejszego porozumienia zadeklarowały chęć podjęcia wzajemnej współpracy w zakresie m.in. organizacji przedsięwzięć artystycznych, takich jak: koncerty, festiwale, wystawy oraz wydarzeń o charakterze naukowym i edukacyjnym (szkolenia, konferencje i sympozja), a także prowadzenia warsztatów edukacyjnych dla podopiecznych Pałacu Młodzieży i uczestników wydarzeń edukacyjnych w siedzibie Zespołu „Śląsk”. Współpraca pomiędzy partnerami polega również na wymianie i udostępnieniu materiałów dydaktycznych, upowszechnianiu dorobku artystycznego i edukacyjnego trzech stron porozumienia, wspieraniu wspólnych przedsięwzięć w mediach oraz wspólnego pozyskiwaniu funduszy na organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym, artystycznym i edukacyjnym.

Uroczyste otwarcie Pałacu Młodzieży miało miejsce 3 grudnia 1951roku. W tym roku przypada jubileusz 70-lecia jego istnienia i działalności. Obecnie w placówce działa 16 pracowni, które skupiają ponad 368 kół zainteresowań. W zajęciach stałych tygodniowo uczestniczy  ponad 4,5 tys. dzieci i młodzieży. Przy Pałacu Młodzieży działają Stowarzyszenia i organizacje funkcjonujące na rzecz placówki.

Przypadające w tym roku obchody 70-lecia powstania i działalności Pałacu Młodzieży oraz zbliżający się w 2023 roku jubileusz 70-lecia założenia Zespołu „Śląsk”  inspirują do obustronnej koncepcji zadań. Stanowią podstawę do syntetycznych działań edukacyjnych i artystycznych, którym patronować będzie myśl przewodnia - powrót do wspólnych korzeni.

Powrót