Siedziba Zespołu "Śląsk" otwarta dla Władz Samorządowych

22XII 09

Siedziba Zespołu "Śląsk" otwarta dla Władz Samorządowych

    21 grudnia 2009r. w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie odbył się Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.  Od godziny 09.00 uczestnicy spotkania brali udział w zaplanowanych obradach. Całość  prowadził pan Ireneusz Czech Wójt Gminy Kochanowice, Członek Zarządu Związku oraz Koordynator Konwentu.

    Wszystkich zebranych powitali kolejno; jako Gospodarz Konwentu pan Grzegorz Ziaja, Wójt Gminy Koszęcin, pan Joachim Smyła Starosta Powiatu Lublinieckiego, jako Gospodarz Ziemi Lublinieckiej oraz Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów pan Zygmunt Frankiewicz.

    Wystąpienia gości w osobach, Marszałka Województwa Śląskiego pana Bogusława Śmigielskiego oraz Wicewojewody Śląskiego, pana Stanisława Dąbrowy,  były wyrazem dużego zainteresowania najwyższych władz Województwa Śląskiego problematyką Konwentu.

    Ważne tematy referowali przedstawiciele poszczególnych Wydziałów Urzędu Marszałkowskiego. Referaty poruszały zagadnienia związane z programami pomocowymi Unii Europejskiej w województwie śląskim. Po zakończeniu obrad odbyło się spotkanie opłatkowe. Następnie  wystąpili artyści Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny z koncertem kolędowym. Na zakończenie Dyrektor Zespołu, zarazem Gospodarz obiektu, pan Adam Pastuch, złożył życzenia świąteczne wszystkim uczestnikom i gościom Konwentu w imieniu swoim oraz całego Zespołu „Śląsk”.