Wizyta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

09XII 09

Wizyta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

   W dniu dzisiejszym, w siedzibie Zespołu  Pieśni i Tańca "Śląsk", przebywał z roboczą wizytą Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdan Zdrojewski. Oprócz Dyrekcji i artystów Zespołu, w spotkaniu uczestniczyli: Marszałek Województwa Śląskiego, Bogusław Śmigielski, Wicemarszałek Zbyszek Zaborowski. Wśród zaproszonych gości byli także: Doradca Marszałka Województwa Śląskiego ds. Kultury, Łucja Ginko, pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Kultury, Gabriela Gros, Starosta Lubliniecki, Joachim Smyła oraz Wójt Gminy Koszęcin, Grzegorz Ziaja. Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" miał zaszczyt gościć Bogdana Zdrojewskiego w swojej siedzibie po raz pierwszy.

    Podczas wizyty Ministrowi przedstawiony został dorobek  artystyczny Zespołu oraz najnowsze działania inwestycyjne na potrzeby Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej, jakie od kilku lat Zespół "Śląsk" podejmuje w swojej siedzibie. Dyrektor Zespołu, Adam Pastuch, dokonał prezentacji zrewitalizowanych obiektów, w których "Śląsk" prowadzi swoją działalność artystyczną i edukacyjną.  Minister Bogdan Zdrojewski mógł osobiście zapoznać się z inwestycjami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, którymi zarządza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

    Minister spotkał się z artystami Zespołu podczas ich codziennej pracy, miał także okazję przyjrzeć się warsztatom tanecznym dla dzieci i młodzieży, prowadzonym przez pedagogów i artystów "Śląska". Zajęcia taneczne odbywają się w ramach projektu Urzędu Gminy Koszęcin - "Droga do sukcesu" – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

    Związki Zawodowe Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" przedłożyły Ministrowi Kultury list otwarty w sprawie korekty systemu emerytalnego artystów, zgodnie z którym ta grupa zawodowa nie ma obecnie możliwości korzystania z wcześniejszych uprawnień emerytalnych. (AK)