Wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2009 roku

30XII 09

Wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2009 roku

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława  Hadyny w Koszęcinie otrzymał dofinansowanie trzech projektów ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dwa z nich już zostały zrealizowane: w ramach programu "Mecenat" –"Przywrócenie do świetności fortepianu Steinway&Sons" oraz w ramach programu "Rozwój infrastruktury kultury" – "Zakup profesjonalnej sceny do widowisk plenerowych".

W 2010 roku, ze środków przyznanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zostanie zrealizowany projekt inwestycyjny: "Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego w Koszęcinie dla Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej – etap II i III".

Projekty, które zostały zrealizowane w tym roku pozwoliły na poprawę warunków funkcjonowania Zespołu i wzbogacenie oferty repertuarowej. Środki otrzymane z Ministerstwa w ramach programu "Mecenat" zostały wykorzystane do przywrócenia świetności zabytkowego instrumentu – fortepianu wyprodukowanego w 1924 roku przez światowej sławy firmę Steinnway&Sons. Dofinansowanie zakupu profesjonalnej sceny do widowisk plenerowych, w ramach "Rozwoju infrastruktury kultury", pozwoliło nabyć elementy konstrukcji profesjonalnej sceny, spełniającej wymogi bezpieczeństwa i standardy europejskie. Dodatkowo w ramach zadania zostało zakupione okotarowanie sceny.

W sumie, w 2009 roku Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" złożył 12 wniosków o dofinansowanie swojej działalności ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego. 3 z nich zostały dofinansowane, 7 – złożonych w listopadzie– czeka na rozstrzygnięcie w 2010 roku.