XV Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej "Tęcza Polesia" - Ukraina

14XII 09

XV Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej "Tęcza Polesia" - Ukraina

    11 i 12 grudnia, artyści Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" wystąpili w Żytomierzu na Ukrainie podczas piętnastej edycji Międzynarodowego Festiwalu Kultury Polskiej "Tęcza Polesia". Zespół "Śląsk" został zaproszony do udziału w Festiwalu przez tamtejsze środowisko polonijne, zgrupowane w Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie, obchodzącym w tym roku swoje dwudziestolecie. Festiwal "Tęcza Polesia" poświęcony był także 20. rocznicy wolnych wyborów do Senatu RP. Patronat nad imprezą objęli m.in: Konsul Generalny RP w Łucku, Tomasz Janik, Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji  i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP, Andrzej Person, Marszałek Województwa Śląskiego, Bogusław Śmigielski.

    Środowisko polonijne, w liczącym blisko 400 tysięcy mieszkańców Żytomierzu, szacowane jest na około 60 tysięcy osób. Tradycje polskości są kultywowane w Żytomierzu bardzo konsekwentnie. Jednym z przejawów takiej aktywności są Dni Kultury Polskiej i Festiwal "Tęcza Polesia". Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" już po raz drugi był przedstawicielem polskich artystów na tej imprezie. W maju 2008 roku, "Śląsk" reprezentowali soliści chóru. Celem Festiwalu od 15 lat jest odrodzenie, rozwój i zachowanie polskiej kultury i tradycji, umożliwienie wymiany doświadczeń polskim i polonijnym zespołom artystycznym, nawiązywanie nowych kontaktów, krzewienie kultury polskiej w Obwodzie Żytomierskim. Nad wszystkim czuwa Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków, Wiktoria Laskowska – Szczur.

    Koncerty z udziałem artystów baletu i solistów chóru odbyły się dwukrotnie w żytomierskiej Filharmonii: 11 grudnia oraz 12 grudnia, podczas finału "Tęczy Polesia". W repertuarze znalazły się tańce ludowe i narodowe oraz największe przeboje Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk", m.in. "Karolinka", "Starzyk", "Gdybym to ja miała". Wśród publiczności zasiedli znakomici goście, m.in. Ambasador RP na Ukrainie, Jacek Kluczkowski, Konsul Generalny RP w Łucku, Tomasz Janik oraz Wicekonsul RP, Krzysztof Wasilewski. Koncerty rejestrowała Telewizja Polonia.
Występy Zespołu "Śląsk" były owacyjnie przyjmowane przez festiwalową publiczność. Zespól został także uhonorowany okolicznościowym medalem i dyplomem. W ramach kontynuacji współpracy z organizatorami Festiwalu "Tęcza Polesia", Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" na pewno jeszcze nie raz zagości w Żytomierzu.

    Delegacja Zespołu pod przewodnictwem zastępcy Dyrektora Zespołu, Zbigniewa Cierniaka, uczestniczyła także w spotkaniu z Gubernatorem Obwodu Żytomierskiego, Jurijem Andrijczukiem. W spotkaniu, dotyczącym współpracy gospodarczej i kulturalnej pomiędzy Śląskiem a Obwodem Żytomierskim, wzięli udział przedstawiciele Śląskiego Sejmiku Samorządowego: Zygmunt Wilk i Mieczysław Jagiełło oraz delegacja Uniwersytetu Śląskiego. (AK)