XXI Ogólnopolskie spotkanie opłatkowe sportowców polskich

10I 10

XXI Ogólnopolskie spotkanie opłatkowe sportowców polskich

"Niechaj zamilkną swary, Zawiści, ludzkie złości. Na spotkaniu opłatkowym Sportowców Polskich. Tu na Śląsku dzielmy – CHLEB MIŁOŚCI".

    9 stycznia uczestniczyliśmy w XXI Ogólnopolskim Spotkaniu Opłatkowym Sportowców Polskich, które odbyło się w hali widowiskowo – sportowej „Spodek” w Katowicach. Gospodarzami spotkania byli Prezydent Miasta Katowice p. Piotr Uszok oraz Ks. Arcybiskup Damian Zimoń. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był obecny na uroczystości Ks. Kard. Józef Glemp. W swym powitalnym słowie skierowanym do słuchaczy przedstawił krótko ideę organizowania corocznych opłatkowych spotkań dla sportowców: łączenie rozwoju duchowego człowieka z umocnieniem fizycznej osobowości. Zwrócił uwagę, że: „Celem sportu jest rozwinięcie siły fizycznej, bo duch potrzebuje ciała”. Wskazał również, że sport powinien wychowywać do rzetelności i być wyczynem szlachetnym.  W atmosferę świąteczną wprowadziliśmy słuchaczy kolędą „Cicha noc, święta noc”.

    Oficjalnego otwarcia spotkania i powitania wszystkich przybyłych, a zwłaszcza Ks. Kard. Stefana Glempa, dokonał Prezydent Miasta Katowice p. Piotr Uszok. Ważnym momentem tej uroczystości było odczytanie listu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej p. Lecha Kaczyńskiego, w którym przesłał dla wszystkich sportowców i obecnych osób życzenia. Oficjalne słowo powitania wraz z życzeniami wygłosił również Ks. Arcybiskup Damian Zimoń. W swej wypowiedzi skierował postulat, aby „Sługa Boży Papież Jan Paweł II został Patronem wszystkich sportowców”. W recitalu kolędowym pod dyrekcją Krzysztofa Dziewięckiego Zespół wykonał popularne kolędy i pastorałki: „Bóg się rodzi”, „W dzień Bożego Narodzenia”, „W żłobie leży”, „Lulajże Jezuniu”, „Pasterze nie zwlekali”, „Święta to biele”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Oj Maluśki, Maluśki”, „Nieśli gwiazdę z drewna”, „Przybieżeli do Betlejem Pasterze”. Zainteresowanie słuchaczy różnych pokoleń wzbudziły tzw. „Gawędy”, wygłoszone gwarą góralską przez solistę naszego Zespołu Piotra Hankusa. Wyjątkowym okazał się utwór finałowy spotkania, kompozycja prof. Stanisława Hadyny „Polonez Kolęda”, w którym wzięli udział tancerze naszego Zespołu. Czystość brzmienia chóru, wysokie głosy solistów zespołu i szlachetność wykonania utworów, sprawiły, że odbiorcy nie pozostali obojętni i „dołączyli” do Artystów we wspólnie zaśpiewanej kolędzie „Bóg się rodzi”, potęgując wypełniające halę dźwięki. Staropolski obyczaj dzielenia się opłatkiem dopełnił zamknięcia uroczystości.(KB)