Artystyczne Ognisko Wokalno - Baletowe 
im. Elwiry Kamińskiej

Artystyczne Ognisko Wokalno - Baletowe
im. Elwiry Kamińskiej

Zaproszenie

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie zaprasza rodziców/opiekunów wraz z dziećmi w dniu 18 września 2023 roku o godzinie 16:30 na zajęcia Artystycznego Ogniska Wokalno – Baletowego im. Elwiry Kamińskiej.

Na pierwszych zajęciach dzieci zostaną przydzielone do odpowiednich grup i  rozpoczną się zajęcia wokalno- baletowe zgodnie z planem zajęć.

Zajęcia w Ognisku będą odbywały  się w salach baletowych Domu Pracy Twórczej w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie przy ul. Zamkowej 3. Prosimy o wygodny strój do ćwiczeń i baletki / lub skarpety dla dzieci.

Artystyczne Ognisko Wokalno Baletowe im. Elwiry Kamińskiej

Grupowe warsztaty, prowadzone w ramach ogniska przez wykwalifikowanych pedagogów, zapewniają dzieciom rozwój muzyczny w zakresie nauki śpiewu i różnych form ruchu. Są ciekawą i rozbudowaną propozycją wstępnego kształcenia dzieci w kierunku artystycznym. Więcej informacji na temat ogniska i proponowanych warsztatów można uzyskać na stronie www.zespolslask.pl oraz pod numerem tel. 34 3106 411. Zapraszamy!


Harmonogram
Deklaracja uczestnictwa
Karta zgłoszenia
Plan zajęć


Kontakt:
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im .Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin
tel: +48 34 310 64 11,
e-mail:centrum.edukacji@zespolslask.pl


polecamy