Skarbiec Polskiej Tradycji

 

Celem projektu jest animacja kulturowa i społeczna prowadzona w oparciu o materialnei niematerialne dziedzictwo kulturowe, wspomagająca lokalne społeczności w twórczych działaniach nawiązujących do miejscowych tradycji. Partnerami Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny są zespoły z różnych regionów Polski.

Założeniem projektu jest współuczestniczenie w zajęciach – warsztatach pedagogów i artystów Zespołu „Śląsk” z lokalnymi działaczami, członkami zespołów, twórcami ruchu folklorystycznego oraz krzewicielami tradycji lokalnych.

Zespół „Śląsk” konsekwentnie realizuje działania, których celem jest wspieranie działalności ruchu folklorystycznego w Polsce. Profil oraz renoma wypracowana przez pokolenia artystów Zespołu „Śląsk” pozwalają na realizację projektów łączących zawodowe zespoły z zespołami amatorskimi. Dostrzegamy potrzeby jakie mają prowadzący zespoły pieśni i tańca oraz regionaliści i pasjonaci. Niejednokrotnie są to osoby poświęcające swój prywatny czas dla idei krzewienia pamięci o tradycji. Wobec braku powszechnego zrozumienia dla wagi działań podejmowanych przez takie osoby, Zespół „Śląsk” wychodzi naprzeciw tym problemom. Dzięki realizacji projektów takich jak cykl „Roztańczymy…” czy niniejszy projekt, „Skarbiec Polskiej Tradycji”, staramy się dotrzeć do społecznej świadomości o istocie i wartości jakie niesie rozumienie własnej historii i tradycji.

Realizacja projektu przebiega zgodnie ze scenariuszem partnersko przygotowywanym z liderami zespołów zaproszonych do współpracy z Zespołem “Śląsk”. Chcemy, aby podczas realizacji warsztatów tanecznych odbiorcy mogli dowiedzieć się od Zespołu “Śląsk” tego, czego potrzebują w swojej pracy. Praca partnerska uwypuklona jest także podczas realizacji warsztatów, kiedy w pierwszej części artyści “Śląska” przekazują wiedzę na temat tańca  i własnego repertuaru aby potem wcielić się w rolę uczniów i  wejść w repertuar, elementy tradycji gospodarzy warsztatów. Projekt realizowany jest od 2017 roku i dotychczas uczestniczyli w warsztatach członkowie 3 zespołów w liczbie ponad 100 osób. Warsztaty odbywają się w konwencji połączonej z koncertem Zespołu “Śląsk”. Galowy koncert odbywa się w tym samym dniu lub w dniu poprzedzającym warsztaty, a w repertuarze “Śląska” można odnaleźć choreografie, które ćwiczone były z miejscowymi zespołami podczas realizacji projektu. W 2018 roku przewidziane są kolejne dwa spotkania z zespołami: Biskupiańskim Zespołem Ludowym z Domachowa i Okolic  z województwa wielkopolskiego oraz z Zespołem Pieśni i Tańca “Młody Toruń” z Torunia. 5 maja spotkamy się z artystami Zespołu z Torunia a w Domachowie pod Poznaniem spotkamy się z artystami Zespołu Ludowego 18 maja 2018 roku.

 

Partnerzy projektu

Do uczestnictwa w projekcie w 2017 roku zaproszone zostały następujące zespoły:

 

Mazurski Zespół Pieśni i Tańca „Ełk”

Inauguracja projektu „Skarbiec Polskiej Tradycji” miała miejsce 1 grudnia 2017 roku w Ełku. Artyści i pedagodzy Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” przeprowadzili wówczas warsztaty dla 25 osobowej grupy z Mazurskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ełk”. Niezwykle gościnni gospodarze warsztatów okazali się bardzo cierpliwą i chłonną wiedzy grupą młodych ludzi, którzy z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach. Entuzjazm udzielił się wszystkim, toteż gdy Zespół z Ełku zaprosił artystów „Śląska” do wspólnej nauki tańców mazurskich i warmińskich, ci z radością dali się wciągnąć w zabawę. Charakter warsztatów sprzyjał integracji. Tym razem w rolę pedagogów wcielili się artyści z Zespołu „Ełk” nauczając takich tańców jak „Pofajdok” i „Baran”. Ważnym elementem warsztatów była prezentacja strojów. Artyści „Śląska” zaprezentowali sceniczny kostium rozbarski i kujawski. Artyści „Ełku” zaprezentowali strój warmiński i mazurski.

Mazurski Zespół Pieśni i Tańca "EŁK" został założony w październiku 2001 roku. Skład zespołu stanowi obecnie 6 grup tanecznych, które skupiają tancerzy w wieku od 7 do 40 lat. Tancerzom akompaniuje blisko 20 osobowa kapela ludowa, zespół liczy przeszło 150 osób – dzieci, młodzież oraz dorosłych nie tylko z miasta Ełk, ale także z przyległych gmin odległych o 10–30 km.

Program artystyczny Zespołu składa się z kilku odrębnych prezentacji taneczno-wokalno-muzycznych, podczas których widzowie mogą obejrzeć i poznać kulturę 11 różnych regionów Polski w tym tańce narodowe oraz tańce i piosenki z Wilna i Lwowa.

Więcej informacji o Zespole:
http://eck.elk.pl/edukacja/mzpit/
https://www.facebook.com/mzpitelk/

 

   

   

   

 

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy”  im. Alicji Siwkiewicz

Kolejnym partnerem w realizacji projektu „Skarbiec Polskiej Tradycji” jest Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. Alicji Siwkiewicz. Swoją gościnną siedzibę w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach zespół „Chodowiacy” udostępnił na czas warsztatów. Mimo wczesnych godzin porannych, w niedzielę 3 grudnia, frekwencja na warsztatach przerosła nasze oczekiwania. Stawiło się blisko 40 młodych osób. Praca z tak liczną grupą okazała się dużym wyzwaniem dla pedagogów „Śląska”, zatem tym większą wszyscy odczuwali satysfakcję w miarę zwiększania zakresu przyswajanej wiedzy. Grupa, poza nauką poloneza i trojaka, miała okazję uczestniczyć w warsztatach wizerunkowych z przygotowania profesjonalnego wizażu scenicznego. Zespół „Chodowiacy” z Siedlec odwzajemnił się przepiękną suitą tańców z regionu Podlasia Południowego zawierającą między innymi takie tańce i elementy taneczne  jak: krakowiaki podlaskie, polkę przysiadaną, polkę przechodzoną, zawieruchę, walczyk podlaski „Tupacz”, polkę galopkę oraz zabawę towarzyską zwaną „Wiśnie”. Także tym warsztatom towarzyszyła prezentacja strojów. Zespół z Siedlec zaprezentował strój podlaski.

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy" im. Alicji Siwkiewicz został założony w 1972 roku w miejscowości Chodów koło Siedlec i obecnie działa pod patronatem miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach.

W skład Zespołu wchodzą: dwie grupy taneczne (zaawansowana i początkująca), kapela oraz grupa śpiewacza. Aktualnie Zespół składa się z 60 osób w wieku od 15 do 30 lat. Zespół prezentuje folklor: Podlasia, Lubelszczyzny, Żywiecczyzny, Małopolski, Kujaw i Kurpiów. W skład repertuaru Zespołu wchodzą także polskie tańce narodowe. 12 lipca 1998 roku Zespołowi nadano imię Alicji Siwkiewicz – założycielki i wieloletniego kierownika. „Chodowiacy” są laureatami wielu konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych.

Więcej informacji o Zespole:
http://chodowiacy.republika.pl/historia.htm
https://www.facebook.com/

   

   

 

 

 

Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Rzeszowskiego „Resovia Saltans”

Ostatnie tegoroczne warsztaty w ramach projektu „Skarbiec Polskiej Tradycji” odbyły się w Rzeszowie. Naszym partnerem na Podkarpaciu jest Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Rzeszowskiego „Resovia Saltans”. 17 grudnia, w sali Uniwersytetu Rzeszowskiego, zrealizowane zostały warsztaty z blisko 40 osobową grupą studentów – członków akademickiego zespołu pieśni i tańca. Warunki sali oraz frekwencja spowodowały, że zajęcia okazały się bardzo wymagające.

Kontakt z profesjonalistami spowodował, że grupa szybko poczuła sens współpracy oraz możliwości jakie daje im wspólna praca. Koncentracja i entuzjazm udzieliły się wszystkim uczestnikom warsztatów. W zamian za naukę trojaka i kujawiaka grupa odwdzięczyła się pokazem tańców rzeszowskich oraz krakowiaka. Pokazowi towarzyszyła prezentacja strojów: rzeszowskiego i krakowskiego. Dopełnieniem integracji był wzruszający monolog prof. Pawła Palucha z Uniwersytetu Rzeszowskiego na temat rodzinnych tradycji związanych z okresem adwentu i Bożym Narodzeniem.

Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Rzeszowskiego „Resovia Saltans” jest opracowaną artystycznie grupą folklorystyczną reprezentującą Uniwersytet Rzeszowski – największą publiczną szkołę wyższą na Podkarpaciu. Działa w strukturach Międzywydziałowego Studium Kulturalno-Oświatowego. Od ponad 40 lat skupia młodzież akademicką i absolwentów różnych kierunków studiów, którzy z wielką pasją i zaangażowaniem rozwijają swoje zdolności taneczne, wokalne i instrumentalno–muzyczne. Pierwszym kierownikiem artystycznym i choreografem została Bożena Niżańska. Obecnie Zespół funkcjonuje pod kierownictwem Romualda Kalinowskiego. Kierownictwo muzyczne obejmuje od wielu lat muzyk, prof. UR i AM w Krakowie, Paweł Paluch.

W Zespole zajęcia odbywają się w kilku grupach baletowych: grupa A (reprezentacyjna), grupy przygotowawcze B i C oraz „Mała Resovia Saltans” działająca jako jednostka filialna przy II Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie. Oprócz składu tanecznego istnieją również grupa wokalna oraz kapela. W repertuarze „Resovii” znajdują się wszystkie polskie tańce narodowe, suity tańców regionalnych: rzeszowskie, cieszyńskie, lubelskie, żywieckie oraz tańce rosyjskie, mołdawskie i kozak bukowiński.

Więcej informacji o Zespole:
http://www.ur.edu.pl
https://www.facebook.com/

   

   

   

   

 

Do uczestnictwa w projekcie w 2018 roku zaproszone zostały następujące zespoły:

Zespół Pieśni i Tańca „Młody Toruń”


5 maja 2018 roku zrealizowaliśmy kolejne warsztaty w ramach projektu „Skarbiec Polskiej Tradycji”. Stanowią one kontynuację przedsięwzięcia zapoczątkowanego w roku ubiegłym. W Toruniu artyści i pedagodzy Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk” spotkali się z przedstawicielami Zespołu "Młody Toruń".

W warsztatach udział wzięło ponad 30 osób z różnych grup wiekowych. Część członków zespołu  była ze sobą spokrewniona. Szacunek do tradycji i folkloru był bardzo odczuwalny, nadawał warsztatom familijny charakter. Miłość do tańca, zaangażowanie oraz chęć uczenia się towarzyszyły grupie warsztatowej przez cały czas trwania zajęć.

W pierwszej części zajęć artyści Zespołu "Śląsk" zaprezentowali narodowy taniec mazur, kładąc szczególny nacisk na cechy charakterystyczne i techniczne tego tańca. Następnie przedstawione zostały kujawiak z oberkiem. Stanowiły one nie lada wyzwanie dla tancerzy "Młodego Torunia". Zespół "Młody Toruń" zrewanżował się Zespołowi "Śląsk" karami mazurowymi w formie salonowej. Po prezentacji wywiązała się dyskusja na temat zaprezentowanego układu, a artyści z Torunia wysłuchali uwag pedagogów Śląska.

Zespół Pieśni i Tańca „Młody Toruń” został założony 1 kwietnia 1964 roku przy Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w Toruniu. Od 1968 roku do chwili obecnej działa w Młodzieżowym Domu Kultury znajdującym się na ulicy Przedzamcze 11/15. Aktulanie zespół składa się z czterech grup tanecznych, dwóch kapel oraz dwóch grup wokalnych. Na zajęcia uczęszcza ok. 130 osób w wieku od 7 do ponad 20 lat. Na program zespołu składają się tańce, piosenki, zabawy z różnych regionów kraju, polskie tańce narodowe i obrzędy np. sobótki na Kujawach.

"Młody Toruń" ma na koncie sporo sukcesów artystycznych. Wielokrotnie był laureatem ogólnopolskich przeglądów i festiwali oraz zdobywcą prestiżowych nagród i wyróżnień. Został uhonorowany medalami: "Zasłużony dla Województwa Toruńskiego", "Honorowy Medal Thorunium". Zespół aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym Torunia i regionu. Prezentuje również swoje programy na terenie Polski oraz za granicą. Od 1994 roku "Młody Toruń" jest członkiem Polskiej Sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF.

Więcej informacji o Zespole:
http://www.mlodytorun.art.pl/
https://www.facebook.com/

   

   

   

Biskupiański Zespół Folklorystyczny z Domachowa i Okolic

   

Ostanie warsztaty w ramach projektu "Polski Skarbiec Tradycji" zostały przeprowadzone we współpracy z Biskupiańskim Zespołem Folklorystycznym z Domachowa i Okolic. W zajęciach wzięło udział ponad 30 osób. Uczestnikami warsztatów były przede wszystkim dzieci z Młodzieżowego Zespołu "Młodzi Biskupianie", który działa przy Szkole Podstawowej w Starej Krobi. Grupa z Biskupiańskiego Zespołu Folklorystycznego z Domachowa i Okolic zaprezentowała natomiast tańce i stroje regionalne.

W pierwszej odsłonie warsztatów artyści Zespołu "Śląsk" zaprezentowali uczestnikom kostium rozbarski. Po krótkiej rozgrzewce, wykładzie i prezentacji tańca przystąpiono do nauki trojaka. W drugiej części zajęć wykonane zostały tańce: kujawiak i oberek w kostiumie łowickim. Młody wiek uczestników, a także nie najlepsze warunki do przeprowadzenia zajęć spowodowały, że nie były to warsztaty łatwe w realizacji. Początkowy chaos został jednak z upływem czasu opanowany, a młodzieńcza energia grupy warsztatowej skierowana została na właściwe tory.

Po części przeznaczonej dla młodzieży Biskupiański Zespół Folklorystyczny z Domachowa i Okolic zaprezentował stroje noszone przez członków zespołu. Ogromna większość z nich stanowi prywatną własność członków i jest dziedziczona od pokoleń. Nowe stroje szyte są przez członków zespołu z możliwie najwierniejszym odwzorowaniem detali. Działania te umożliwia projekt „Czas na kopczorki” realizowany w ramach programu „Mistrz Tradycji”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Różne stroje noszone są na uroczystości kościelne, wesela, jeszcze inne zakładane są na zwykłe zabawy i potańcówki. Zespół zaprezentował również oryginalne, niestylizowane tańce tradycyjne z Biskupizny tańczone zawsze z zachowaniem odpowiedniej kolejności: wiwat biskupiański, przodek, równy oraz siber. Ponadto zespół wykonał tańce figurowe (ceglorz, idź sobie) oraz obrzędowe (służenie przed czepcem, weksel). Warsztaty zakończono wspólnymi tańcami.

Zespół założony został w 1972 roku z inicjatywy Jana z Domachowa Bzdęgi oraz Zofii Nowak i nawiązywał tradycjami do działającego w latach 1932-1939 Biskupiańskiego Zespołu Folklorystycznego „in crudo” z Domachowa i Okolic, którego twórcą i prezesem był również Jan Bzdęga. Członkami zespołu od początku byli rolnicy rozmiłowani w tradycyjnym folklorze regionu Biskupizny. Pierwszą kierowniczką została ówczesna przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Domachowie – Joanna Prętkowska i właśnie w ramach KGW odbył się pierwszy występ zespołu w Domachowie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.

Na repertuar zespołu składają się piosenki i tańce ludowe charakterystyczne dla folkloru biskupiańskiego. Zespół oprócz zwykłych wiązanek tanecznych prezentuje również inscenizacje poszczególnych obrzędów ludowych, a także ciągle te obrzędy kultywuje czyniąc folklor biskupiański ciągle żywym.Z udziałem zespołu nakręcono filmy: przez TV Poznań „Katarzynki”, „Winiec – dożynki biskupiańskie w Domachowie”, „Podkoziołek”, „Zwyczaje Wielkanocne na Biskupiźnie”, przez TV Katowice „Mapa Folkloru”, przez TV Wrocław „Biskupianie”. Poza tym zespół uczestniczył w nagraniach do kilkunastu audycji radiowych, wydał także kilka pocztówek dźwiękowych z przyśpiewkami oraz dwie płyty CD z nagraniem kapeli dudziarskiej. Członkowie zespołu, wspólnie z młodzieżą z zespołu przy ZSR w Grabonogu, brali udział w sesji zdjęciowej zorganizowanej na potrzeby książki Jana z Domachowa Bzdęgi pt. „Wesele Biskupiańskie”.

W ciągu czterdziestu pięciu lat swojego istnienia grupa zdobyła liczne nagrody i odznaczenia. Laury zdobywała między innymi w: Ogólnopolskim Festiwalu Instrumentalistów, Festiwalu Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, Ogólnopolskich Konfrontacjach Kapel Dudziarskich w Poznaniu, Festiwalu Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie. Prezentowała się też w Zielonej Górze, Szamotułach, Lesznie i na Centralnych Dożynkach w Warszawie. W sumie zespół dał ponad dwa tysiące koncertów w całej Polsce. Uczestniczył także w imprezach poza granicami kraju: w Międzynarodowym Festiwalu Dudziarzy w Strakonicach (Czechy), w obchodach 800-lecia wsi Wernhausen Werra (była NRD), w Międzynarodowym Naddunajskim Festiwalu Folkloru w Szekszard (Węgry), w Międzynarodowym Festiwalu „Pokrowskije Kolokola” w Wilnie oraz Międzynarodowym Festiwalu Gry na Instrumentach Tradycyjnych w Ilaca (Chorwacja). Ponadto delegacja Biskupian, w skład której weszli: Marcin Grunt, Maria Majchrzak oraz kapela: Szczepan Sadowski i Feliks Chudy, uczestniczyła w obchodach 200-lecia Stanów Zjednoczonych Ameryki. 6 czerwca 1990 roku zespół uhonorowany został za całokształt działalności Nagrodą im. Oskara Kolberga, najwyższym odznaczeniem w dziedzinie kultury ludowej, a w roku 2009 otrzymał certyfikat „Najlepsze w Polsce” w dziedzinie usług. Ponadto Nagrodę im. Oskara Kolberga otrzymała także kapela przygrywająca zespołowi oraz indywidualnie siedmiu innych członków zespołu.

Zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w dniu 5 grudnia 2016 roku, "Tradycje kulturowe Biskupizny" zostały wpisane na Krajową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
Z innych odznaczeń wymienić należy: złoty medal od Marszałka Województwa Wielkopolskiego za zasługi w zachowaniu dziedzictwa regionalnego, a także odznaczenia: „Za zasługi dla Kółek Rolniczych”, „Za zasługi dla Województwa Leszczyńskiego”, „Zasłużony Działacz Kultury”, „Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego” oraz  "Zasłużony dla Gminy Krobia".
Zespół liczy obecnie ok. 30 osób w wieku od 16 do 87 lat.

Więcej informacji:
http://biskupizna.pl/
https://www.facebook.com/

   

   

   

 

Przebieg warsztatów

Każdy z wyżej wymienionych zespołów reprezentuje swój region, jednocześnie podczas zajęć zaobserwowaliśmy różny sposób pracy i poziom przygotowania do prezentacji scenicznej.

Każdorazowo przygotowywany był indywidualny scenariusz zajęć warsztatowych, co wynikało z doświadczenia grupy, z którą pracowali oraz wcześniejszych uzgodnień z pedagogami pracującymi stale z członkami grup warsztatowych.

 

Scenariusz warsztatów:
1. Prezentacja idei projektu oraz działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.
2. Rozgrzewka prowadzona przez pedagogów „Śląska”.
3. Pokaz tańca regionalnego w wykonaniu solistów Zespołu „Śląsk”.
4. Prezentacja kostiumu scenicznego.
5. Nauka tańca regionalnego prowadzona przez pedagogów „Śląska”.
6. Pokaz tańca narodowego w wykonaniu solistów Zespołu „Śląsk”.
7. Prezentacja kostiumu scenicznego.
8. Nauka tańca narodowego prowadzona przez pedagogów „Śląska”.
9. Prezentacja tańców, pieśni i zabaw regionalnych przez zespół partnerski. Omówienie zaprezentowanych strojów, zwyczajów i elementów tańca i śpiewu.
10. Dyskusja integracyjna.

 

Tańce prezentowane przez Zespół „Śląsk” podczas warsztatów:

● Trojak
kostium rozbarski
Trojak to jeden ze starszych tańców z regionu Górnego Śląska. Taniec dzieli się na 2 części: wolną w metrum 3/4 i szybką w metrum 2/4. Jego nazwa pochodzi od ilości tańczących – tańczy się „Trojaka” w trzy osoby – jeden mężczyzna i dwie kobiety. Melodia ludowa.

● Polonez
kostium z okresu Księstwa Warszawskiego
Polonez jest najstarszym spośród pięciu polskich tańców narodowych. W poprzednich wiekach w kraju nazywany był polskim, wielkim, pieszym albo chodzonym. Tańczony pierwotnie przez lud, następnie także przez szlachtę. W Europie znany pod nazwą polonaise.

● Kujawiak
kostium kujawski i sieradzki
Kujawiak należy do grupy polskich tańców narodowych. Nazwę otrzymał od regionu swojego pochodzenia. Jako taniec narodowy upowszechnił się dopiero na przełomie wieków XIX/XX, kiedy tańczony był na balach czy zabawach w mieście.

 

Ewaluacja projektu

Efekty warsztatów:
1. Efekty społeczne:
● Integracja środowiska krzewiącego pamięć o tradycji.
● Integracja lokalnego środowiska tworzącego ruch folklorystyczny z artystami profesjonalnego zespołu pieśni i tańca.
● Wyróżnienie elementów tradycji regionalnych i ogólnopolskich.
2. Zwiększenie kompetencji:
● Poznanie elementarnej wiedzy na temat pracy zawodowych artystów i funkcjonowania Zespołu „Śląsk” przez członków zespołów nieprofesjonalnych.
● Poznanie śląskiego tańca regionalnego i tańców narodowych przez 105 członków zespołów partnerskich.
● Poznanie tańców i zwyczajów regionalnych z różnych części Polski przez 30 artystów i pedagogów Zespołu „Śląsk”.

Warsztaty realizowane w Ełku, Siedlcach i Rzeszowie, były powiązane z realizacją koncertów Zespołu Pieśni i Tańca “Śląsk” w tych miastach. Wartością dodaną jest zatem możliwość skonfrontowania  wiedzy uzyskanej w trakcie warsztatów z realnym widowiskiem, podczas którego Zespół „Śląsk” wykonywał choreografie, będące tematem warsztatów.

Projekt „Skarbiec Polskiej Tradycji” realizowany jest przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” w 2017 i 2018 roku.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

 

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, które odpowiada za promocję projektów wpisujących się w Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego, dostrzegło potencjał naszego działania. Warsztaty w Domachowie i Toruniu są oficjalnymi wydarzeniami w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Więcej na temat inicjatyw w ramach cyklu ERDK znajduje się na stronie www.erdk2018.pl.

               


Zobacz również

 • Koncerty na ekranie
  • Edukujemy artystycznie
   • Rok 2019 - Rokiem Stanisława Hadyny
    • RODO obowiązek informacyjny
     • Przyjaciele
      • Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej
       • Inwestycje
        • Inwestycje współfinansowane ze środków UE
         • Kontakt
          • Aktualności
           • O projekcie
            • Galeria
             • Stan obiektów przed realizacją I etapu
              • Brama cesarska
               • Dom Pracy Twórczej
                • Pałac
                 • Pawilon im. E. Kamińskiej
                 • Stan obiektów po realizacji I etapu
                  • Dom Pracy Twórczej
                   • Wieża i Kaplica
                    • Pałac
                     • Pawilon
                     • Stan przed realizacją II i III etapu
                      • Alejki i ogrodzenie
                       • Garaże
                        • Wieża i Kaplica
                         • Lewe skrzydło
                          • Łącznik
                           • Portiernia
                            • Prawe skrzydło
                            • Bieżąca realizacja Projektu
                             • Garaż wielostanowiskowy
                              • Wieża i Kaplica
                               • Park
                                • Pałac
                                 • Łącznik
                                  • Lewe skrzydło
                                   • Prawe skrzydło
                                • Pozostałe inwestycje
                                 • Aktualności
                                  • Kontakt
                                   • Galeria pozostałe inwestysje
                                    • Prace konserwatorskie w dawnej ujeżdżalni
                                     • Adaptacja budynku dawnej ujeżdżalni
                                      • Aranżacja piwnic Domu pracy twórczej
                                    • Przetargi
                                     • Biuletyn Informacji Publicznej
                                      • Dofinansowanie
                                       • Sklep
                                        • Filmy
                                         • Deklaracja dostępności