Nagrody

Najwyższa Jakość Roku 2023
Gwiazda Górnośląska
Nagroda Ogólnopolski Konkurs "Modernizacja Roku & Budowa XXI w."
Nagroda specjalna Ogólnopolski Konkurs "Modernizacja Roku & Budowa XXI w."
Złota Płyta MIUOSH x Zespół „Śląsk”
Pamiątkowa Statuetka z 60. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Międzynarodowy Sukces Roku 2023
Śląską Wielką Nagrodą Budownictwa 2022
Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej
Najwyższa jakość roku 2022
Feniks specjalny 2022 "Muzyczny"
Medal Pro Patria
Medal z okazji 30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej
Osobowość Roku 2022
Fryderyk w kategorii "Album Roku Muzyka Korzeni Blues"
Certyfikat ŚOT 2022
Kultura dla Rzemiosła"
Tytuł Dobrodziej Domu Artystów Weteranów Scen Polskich
Medal 100-lecie III Powstania Śląskiego
Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, przyznany przez Prezydenta RP
Skrzydła św. Rafała Archanioła
Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Bardo
Gwiozda Łowicko
Nagroda - Gwiozdo Łowicko
Podziękowania Rapsodia Śląska
Podziękowanie Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej
Podziękowanie za współorganizację IV Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Silesia
Podziękowanie - projekt Nasz Powiat - Nasze Pasje
Podziękowanie 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej
Certyfikat Członkostwa ŚOT
Medal policji w dowód uznania za działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców
Certyfikat Kamrat Śląskiej Godki
Medal zasłużony dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej
Godomy po Ślonsku
Medal zasłużony dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej
Certyfikat Partner Akcji Polska Zobacz Więcej
Złota Odznaka za zasługi w krzewieniu polskości na Litwie
Złota Odznaka za Zasługi w Krzewieniu Polskości na Litwie
Mazur 2019 XIX Mistrzostwa Polski w Tańcach Polskich
Człowiek Sukcesu 2019
Członkostwo Międzynarodowej Rady Tańca 2019
Przyjaciel Szkoły Zespól Niepublicznych Placówek Oświatowych
Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego za zasługi dla Rzemiosła Polskiego
Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego za zasługi dla Rzemiosła Polskiego
Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego
Statuetka Turysta 2018 – Nagroda Festiwalu Filmów Turystycznych i Korporacyjnych FilmAT
Pamiątkowy ryngraf
Nagroda specjalna Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking
Gratulacje z okazji 65 lecia Zespołu
Wyróżnienie Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Pamiątkowe zdjęcie z wspólnego projektu w 100 rocznicę odzyskania niepodległości
Wspólny projekt w 100 rocznicę odzyskania niepodległości - Podziękowanie
List gratulacyjny
List gratulacyjny
Podziękowanie Klub Turystyki Caravaningowej
Podziękowanie 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej
Gratulacje z okazji Jubileuszu
Gratulacje z okazji Jubileuszu
Dyplom Laureata XXVI MFKP Tęcza Polska
Statuetka Terpsychory
Statuetka Terpsychory
Akt uhonorowania szablą Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego
Akt Nadania Komandoria św. Floriana klasy I
Komandoria św. Floriana klasy I
Szabla w dowód uznania szczególnych zasług w służbie dla Ojczyzny
Szabla w dowód uznania szczególnych zasług w służbie dla Ojczyzny
Statuetka okolicznościowa ZASP
Certyfikat Członkostwa ŚOT
Certyfikat Członkostwa ŚOT
Super Sukces Roku 2018
Podziękowanie Ślaskie dla Seniora
Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji
Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji
Nagroda Twórca Luksusu
Dyplom Laureata X Dni Kultury Polskiej
Podziękowanie - X Dni Kultury Polskiej
Podziękowanie - X Dni Kultury Polskiej na Ukrainie
Nagroda Śląski Szmaragd
Pierścień Patrioty
Pierścień Patrioty
Jubileusz 800 lat - Leśnicy
Srebrna statuetka Absolwenta Roku Politechniki Częstochowskiej
Podziękowanie - 55-lecie Szpitala Powiatowego w Zawierciu
Statuetka „Sukces Śląska Roku 2017”
Gogolin Jubileusz odsłonięcia pomnika Karolinki i Karliczka
Podziękowanie w imieniu Fundacji Tone
Złote Logo Polska Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej
Podziękowanie dla Dyrektora
Nagroda w kategorii Partner z okazji 25-lecia Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii
Nagroda w Kategorii Partner
Promotor Edukacji Regionalnej Michał Mazur
Wyróżnienie Mecenas Kreatywnej Edukacji Regionalnej
Dyplom przyznania medalu Mater Verbi
Podziękowanie dla Zespołu od Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii
Certyfikat Członkowska ŚOT
Fundacja Kropla Życia - Przyjaciel Fundacji
Statuetka - Jurajski Produkt Roku
List Gratulacyjny ICF Poland
Dyplom Nagroda Przyjaciel Śląskiego Budownictwa
Statuetka - Honorowy Ślązak Roku
Dyplom Honorowy Ślązak Roku
Statuetka - Bene Meritus
Certyfikat Bene Meritus
Tytuł Modernizacja Roku 2014
Tytuł Modernizacja Roku 2014
Dyplom za I miejsce w Plebiscycie Modernizacja Roku
Dyplom Finalista Konkursu Modernizacja Roku
Członkostwo Międzynarodowej Rady Tańca
Order Praemiando Incitat
Order Praemiando Incitat
Order Świętego Stanisława
Klubu Skata - Podziękowanie
Podziękowanie za udział w akcji Dni Otwartych Funduszy Europejskich
Nagroda z okazji 250. Rocznicy Ustanowienia Orderu św. Stanisława
Podziękowania Śląskiej Organizacji Turystycznej za wieloletnią współpracę
Podziękowanie od Przedszkola Miejskiego nr 7 w Lublińcu
Podziękowanie za udział w akcji
Podziękowania ZASP
Mazur 2015 XV Mistrzostwa Polski w Tańcach Polskich
Nagroda Specjalna Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
250. Rocznica Ustanowienia Orderu św. Stanisława
Wyróżnienie z okazji jubileuszu 60-lecia działalności promującą polską kulturę w kraju i na świecie
Dyplom za Szczególne Zasługi dla Ligi Obrony Kraju
Wyróżnienie w Konkursie Najlepszy Produkt Turystyczny
Ambasador Kwiatów - Certyfikat
Członkostwo Międzynarodowej Rady Tańca
Certyfikat Członkostwa ŚOT
Nagroda Specjalna Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Statuetka - Marka Ślaskie
Nagroda TOTUS
Statuetka - TOTUS
Platynowa Płyta
Nagroda Honorowa Osobowość Roku Zbigniew Cierniak
Statuetka - ZASP ARIONA
Dyplom ARIONA
ZASP z okazji jubileuszu 60-lecia
Laureat XL Edycji Śląskiej nagrody im. Juliusza Ligonia
Nagroda Ligonia
Nagroda Specjalna dla Największego Ambasadora Śląskości
Statuetka Towarzystwa Przyjaciół Śląska
Podziękowanie "Wybierz Sobie Mikołaja" Dziennik Zachodni
Podziękowanie Prezydenta RP za wkład w krzewienie Polskiego Dziedzictwa Kulturowego
Podziękowania za udział w obchodach roku pamięci Powstań Śląskich
Arcybiskup Damian Zimoń - Podziękowania
Podziękowania Konsula Generalnego RP w Winnicy
Dyplom Marszałka Województwa Śląskiego - 200. Rocznica Urodzin Chopina
Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 200. Rocznica Urodzin Chopina
Złota Płyta
Podziękowania za udział i wsparcie IX Wielkiego Pikniku
Nagroda główna III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich
Marka Śląskie 2010 w kategorii Kultura
Marka Śląskie podziękowanie w kategorii kultura
Podziękowanie Narodowościowo-Kulturalnej Autonomii Polaków w Ułan Ude
Zawody Strzeleckie - Puchar
Zawody Strzeleckie - Dyplom
Gratulacje w związku z przyznaniem tytułu Ambasador Śląska
List gratulacyjny Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
Ambasador Śląska w kategorii Kultura
Nagroda Dziennika Zachodniego Ambasador Śląska w kategorii Kultura
Nominacja Fryderyk
Dyplom Praemium Honoris Cresovianae
Nagroda Ligonia Radio Katowice
Nagroda Polskiego Radia Katowice
Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu
Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu
Medal 60-lecia Cepelii
Medal 60-lecia Cepelii
Dyplom Tęcza Polesia
Medal Kropla Życia
Podziękowania Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii
Józef Burzman - Gratulacje
„Lux ex Silesia”– Nagroda Metropolity Katowickiego Arcybiskupa Damiana Zimonia
Statuetka - „Lux ex Silesia” Nagroda Metropolity Katowickiego Arcybiskupa Damiana Zimonia
Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny POT 2009 - Dyplom
Nagroda Honorowa - Kompas
Honorowa Nagroda - Uskrzydlony
Śląski Oskar
Nagroda Honorowa im. Wojciecha Korfantego
Nagroda Honorowa im. Wojciecha Korfantego
Józef Musioł - Gratulacje
Nagroda Śląskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki - Kompas 2006
Medal Gloria Artis
Gratulacje Marszałek Michał Czarski
Międzynarodowy Festiwal Fivizzano Italia - Nagroda Specjalna
Międzynarodowy Festiwal Fivizzano Italia - I Nagroda
Honorowe Wyróżnienie i Tytuł Wybitny Polski Eksporter
Honorowe Wyróżnienie i Tytuł Wybitny Polski Eksporter
Dyplom Honorowy Brązowy Lew
Dyplom Śląskiej Organizacji Turystycznej
Nagroda Jorgowe Drzewo WPKiW
Podziękowania Rektoratu Kościoła Środowisk Twórczych
Szczygliczek Przeglądu Piosenki Dziecięcej Śląskie Śpiewanie
Pismo Fundacji Człowiek dla Człowieka
Dyplom Towarzyszący Nagrodzie Honorowej im. Wojciecha Korfantego
Order św. Stanisława klasy I
Order św. Stanisława klasy I
Złota Odznaka za Zasługi dla Województwa Śląskiego
Dyplom Towarzyszący Złotej Odznace za Zasługi dla Województwa Śląskiego
Medal J.Masaryka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej
Medal J.Masaryka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej
Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej
Podziękowania Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach
Gratulacje i Podziękowania Alojzy Lysko
Pismo z Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Medal Opiekuna Miejsc Pamięci
Medal Opiekuna Miejsc Pamięci
Nominacja do Nagrody Totus
Medal Juraja Kubanki
Medal Juraja Kubanki
Wyrazy uznania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Nagroda z Okazji jubileuszu 30-lecia Szkoły oraz Nadania Imienia Jerzego Wójcika
Podziękowania SLUK
Wielka Nagroda Prezydenta Izby Budownictwa, XI Gala Budownictwa
Statuetka - Wielka Nagroda Prezydenta Izby Budownictwa, XI Gala Budownictwa
Emisariusz muz San Antonio
Wyrazy uznania gubernatora Stanu Texas
Podziękowania Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
Życzenia Senatora Czesława Ryszka
Nasz Dziennik - Życzenia
Nagroda Dziennika Zachodniego Super Miód
Super Miód
Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej - Podziękowanie
Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej - Złote Serce
„Skrzydła Merkurego” za Promocję Kultury Polskiej i Międzynarodowej na Świecie
Statuetka - „Skrzydła Merkurego” za Promocję Kultury Polskiej i Międzynarodowej na Świecie
Certyfikat Dąb Papieski

polecamy