Kierownictwo

ZBIGNIEW CIERNIAK - Dyrektor Zespołu

Zbigniew Cierniak urodził się w Zbrosławicach w 1971 roku. Pierwsze szlify artystyczne zdobywał w chórze młodzieżowym „Resonans con tutti”, którego założycielem i długoletnim dyrygentem był Profesor Norbert Kroczek. Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia ukończył w Zabrzu. Przez krótki czas pracował w Filharmonii Śląskiej. Przełomowym momentem w życiu zawodowym był rok 1990, kiedy to Profesor Stanisław Hadyna, po tryumfalnym powrocie do Zespołu „Śląsk”, przeprowadził ogólnopolski nabór do chóru. Spośród kilkuset chętnych, podczas wieloetapowego przesłuchania, wyselekcjonowano kilku młodych artystów, którzy mieli zasilić szeregi osłabionego wówczas chóru Zespołu „Śląsk”. Zbigniew Cierniak znalazł się wśród wyróżnionego grona i w lutym 1992 roku dołączył do Zespołu.

Niemal całe swoje dorosłe życie zawodowe związał ze „Śląskiem”, pełniąc w tej Instytucji wiele funkcji, na różnych szczeblach organizacyjnych. Był członkiem działu artystycznego na stanowiskach: artysta śpiewak z obowiązkiem tańca, w kolejnych latach artysta tancerz – śpiewak,  a w ostatnich latach kariery scenicznej  solista tancerz – śpiewak. Profesor Stanisław Hadyna dostrzegł i docenił talent organizatorski Zbigniewa Cierniaka mianując go w 1997 roku na stanowisko inspektora chóru. W historii Zespołu „Śląsk” byłem pierwszym – i jak dotąd jedynym – tak młodym inspektorem w dziale artystycznym.

Zaangażowanie i efektywna praca na tym stanowisku zaowocowały kolejnym awansem. Od 1999 roku pełnił funkcję Organizatora Pracy Artystycznej – także i w tym przypadku, był najmłodszym w historii Zespołu koordynatorem pracy wszystkich działów artystycznych: chóru, baletu i orkiestry. W maju 2008 roku powierzono mu stanowisko Pełnomocnika Dyrektora do spraw marketingu i promocji działalności artystycznej, które piastował do stycznia 2009. Z dniem 15 stycznia 2009 roku, decyzją Zarządu Województwa Śląskiego, objął funkcję Zastępcy Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, którą pełnił do 31 maja 2011 roku. Z dniem 1 czerwca 2011 roku, po zakończeniu procedury konkursowej, Zarząd Województwa Śląskiego powołał Zbigniewa Cierniaka na stanowisko Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Przez kilka ostatnich lat pracy w Zespole „Śląsk” był projektodawcą wielu przedsięwzięć zagranicznych, inicjował i podtrzymywał kontakty m.in. z impresariatami w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Niemczech. W 2010 roku zainicjował udział Zespołu „Śląsk” w światowych targach artystycznych w Szanghaju oraz w Nowym Jorku, które zaowocowały nawiązaniem znaczących kontaktów. Już jako Zastępca Dyrektora Zespołu „Śląsk” szczególną uwagę zwrócił na możliwość promocji Zespołu oraz rozwoju turystyki kulturalnej w ramach działalności Śląskiej Organizacji Turystycznej. Dzięki zaangażowaniu Zbigniewa Cierniaka, Zespół jest od 2010 roku członkiem tej organizacji i promuje Województwo Śląskie uczestnicząc w Międzynarodowych Targach Turystycznych.

Przez cały okres swojej działalności artystycznej wiele uwagi i zaangażowania poświęcił także działalności w Stowarzyszeniu Związku Artystów Scen Polskich. Był aktywnym członkiem Zarządu Oddziału Śląskiego ZASP, członkiem Zarządu Sekcji Tańca. Za swoje zasługi został dwukrotnie wyróżniony.

Wśród wielu wyróżnień, jakie otrzymał podczas swojej zawodowej kariery, najważniejsze to:

 • Dyplom uznania ZASP – „Za wybitne osiągnięcia w sztuce wokalno-aktorskiej na Scenach Estradowych, za całokształt pracy artystycznej, jak również za działalność na rzecz ZASP” (2001)
 • Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury” (2003)
 • „Dyplom Ministra Kultury z okazji Dnia Artysty Śpiewaka za Upowszechnianie Sztuki Wokalnej” (2004)
 • Dyplom uznania ZASP – „Za wybitne osiągnięcia w sztuce wokalno-tanecznej na światowych scenach muzycznych z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, za całokształt pracy artystycznej, jak również za działalność na rzecz ZASP" (2006)
 • Brązowy Krzyż Zasługi (2007)
 • „Nagroda Prezydenta Miasta Zabrze w dziedzinie kultury” (2008)
 • Srebrna statuetka Absolwenta Roku Politechniki Częstochowskiej – za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej i kreowanie pozytywnego wizerunku Politechniki Częstochowskiej (2012)
 • Złota Odznaka Zasłużony dla Województwa Śląskiego (2012)
 • Order Świętego Stanisława (2012)
 • Nagroda „Żeleźniok Karlika” (2012)
 • Wyróżnienie „Kordelas Leśnika Polskiego” (2012)
 • Srebrny Medal „Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju” (2012)
 • ARION – najwyższa nagroda Zarządu Sekcji Teatrów Muzycznych, Opery, Operetki, Baletu i Musicalu Związku Artystów Scen Polskich – za wybitne zasługi w pracy środowiska artystów i całokształt pracy artystycznej (2013)
 • Złoty Krzyż Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury (2013)
 • Brązowy Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” (2013)
 • Nagroda Honorowa Osobowość Roku – Marka Śląskie (2013)
 • Nagroda Specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w uznaniu nieocenionych zasług dla kultury polskiej (2013)
 • Złoty Medal im. Jana Kilińskiego (2014)
 • Nagroda Specjalna Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach (2015)
 • w dowód uznania i wdzięczności Nagroda z okazji 250-tej Rocznicy Ustanowienia Orderu św. Stanisława (2015)
 • Nagroda „Przyjaciel Śląskiego Budownictwa” (2015)
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę (2016)
 • Zajęcie II miejsca w Plebiscycie Czytelników i Internautów „Menadżer Roku 2016 województwa śląskiego” w kategorii: Średnie Przedsiębiorstwo (2017)
 • Wyróżnienie Sekcji Tańca i Baletu ZASP w uznaniu wybitnego wkładu w artystyczny rozwój i propagowanie sztuki polskiego folkloru w kraju i za granicą (2017)
 • Nagroda Specjalna Złoty „Modulor” (2017)
 • Absolwent 20-lecia Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej (2017)
 • Pierścień Patrioty (2017)
 • Twórca Luksusu (2017)
 • Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji „Ambasador Spraw Polskich” (2018)
 • Osobowość Roku 2017 w kategorii Kultura (2018)
 • Nagroda im. Wojciecha Korfantego za całokształt pracy artystycznej i menedżerskiej (2018)
 • Komandoria św. Floriana klasy I (2018)
 • Szabla w dowód uznania szczególnych zasług w służbie dla Ojczyzny z okazji Jubileuszu 65-lecia od Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego (2018)
 • Człowiek Sukcesu (2019)
 • Medal Pamiątkowy w dowód uznania za działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu lublinieckiego (2019)
 • Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Bardo (2019)
 • Srebrny Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” (2019)
 • Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości – przyznany przez Prezydenta RP za budowanie i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej tożsamości i materialnej pomyślności Rzeczypospolitej (2019)
 • Osobowość Kultury Sukcesu - przyznana przez Klub Kobiet Biznesu - (2020)
 • Srebrny Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa " (2021)

Jest członkiem CID UNESCO (2011), Rady Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu (2012) oraz Rady ds. Instytucji Artystycznych działającej przy Ministrze Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (2021).

Zbigniew Cierniak jest żonaty, ma dwóch synów Adama i Piotra. Żona Joanna jest solistką chóru Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

zwiń

TOMASZ JANIKOWSKI - Zastępca Dyrektora

Tomasz Janikowski urodził się w 1960 roku, mieszka w Bytomiu. Studia historyczne ukończył na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, jest także absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, gdzie w 1995 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie Menadżerów Kultury. Karierę zawodową rozpoczął w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na stanowisku Asystenta Muzealnego w Dziale Naukowo –  Oświatowym (1985 – 1987). W latach 1991 – 1992 współtworzył i kierował galerią „Kronika” działającą w Miejskim Domu Kultury w Bytomiu. Przez 6 lat sprawował funkcję dyrektora Centrum Sztuki w Bytomiu (1992 –  1998), a od lipca 1998 roku do czerwca 2010 roku pracował na stanowisku dyrektora Górnośląskiego Centrum Kultury. Tomasz Janikowski przewodniczył także Komisji Zakupów w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Znaki Czasu” i uczestniczył w tworzeniu Śląskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej. Śląska kolekcja wśród wszystkich regionalnych zbiorów programu „Znaki Czasu”, jest największa, oceniana jest też wysoko przez krytyków sztuki. Tomasz Janikowski jest wielbicielem sztuki współczesnej, jego hobby to narciarstwo, interesuje się także filmem.

W 2013 roku został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski –  jednym z najważniejszych odznaczeń przyznawanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W 2018 roku odznaczony został Krzyżem Wolności i Solidarności.

30 grudnia 2010 roku Zarząd Województwa Śląskiego powierzył Panu Tomaszowi Janikowskiemu pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie. Funkcję tę sprawował od 1 stycznia 2011 roku do 31 maja 2011 roku.
Z dniem 1 lipca 2011 roku objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk".

zwiń


Czerwiec 2021
Po Wt Śr Cz Pt So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30