Historia

Droga do dzisiejszej wielkości Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” rozpoczęła się 1 lipca 1953 roku. Stanisław Hadyna wraz z Elwirą Kamińską stworzyli solidne podstawy współczesnego kunsztu artystycznego „Śląska”. Biorąc pod uwagę dzisiejsze bogactwo repertuaru, niezliczone nagrody i około 200 koncertów wykonywanych corocznie – widać wyraźnie jak bardzo Zespół pracował nad kontynuacją wieloletniego dążenia do perfekcji i najwyższej maestrii. Te dwa pojęcia były zawsze hasłem przewodnim kilku pokoleń wspaniałych pedagogów i tysięcy młodych ludzi, dla których „Śląsk” był pasją i sposobem na życie. Dzięki nim miano ambasadora polskiej kultury oraz propagatora jej ludowego wymiaru jest w pełni zasłużone. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” jest zespołem artystycznym o ogromnych możliwościach wykonawczych, występującym nie tylko na wielkich światowych scenach, lecz także w miejscowościach na co dzień pozbawionych dostępu do wartościowych propozycji kulturalnych. Nadrzędną ideą działania Zespołu jest ukazywanie bogactwa źródeł kultury śląskiej na tle spuścizny innych regionów kraju.

Ponad stuosobowy skład artystyczny obejmuje chór, balet i orkiestrę. Współpraca z autorytetami w dziedzinie kulturoznawstwa – to potencjał gwarantujący realizację widowisk na najwyższym poziomie artystycznym. Poziom artystyczny Zespołu przyniósł mu uznanie na całym świecie, liczne nagrody i dyplomy honorowe. „Śląsk” odwiedził 44 kraje na pięciu kontynentach. Zespół dał ponad 8 tysięcy koncertów dla ponad 26 milionów widzów.

Obecnie w repertuarze Zespołu znajduje się kilkanaście różnorodnych form artystycznych – od wielkich widowisk przynoszących barwną i dynamiczną panoramę folkloru wszystkich regionów kraju, poprzez wielce efektowne koncerty edukacyjne, aż po prezentacje muzyki klasycznej i sakralnej. W swoim dorobku Zespół ma także kilkanaście płyt, w tym 11wydanych w Złotej Kolekcji „Śląska”– wydawnictwa będącego doskonałą kolekcją narodowej muzyki i pieśni. Pięć z nich posiadają status Złotej, jedna Platynowej Płyty.

Zespół jest prężnie działającą instytucją kultury. Dynamika aktywności artystycznej daje obraz instytucji dążącej do nowoczesności w działaniu. Korzystając z dobrodziejstw nowoczesnego marketingu, Zespół porusza się w sferze tradycji kultury regionalnej i narodowej dając wyraz doskonałej adaptacji do wymogów współczesnego rynku muzycznego. Od 2005 roku działa Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej, które w ramach programowej działalności edukacyjnej Zespołu, doskonali wiedzę dzieci, młodzieży i nauczycieli o bogactwach artystycznych Regionu. Samodzielny dział Zespołu „Śląsk” – Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej – zajmuje się promocją dorobku Zespołu poprzez działania edukacyjne i stwarzanie warunków żywego kontaktu z regionalnym dorobkiem kulturowym. Działalność Centrum ciągle się rozwija. Liczne konferencje, spotkania integracyjne firm, szkolenia, koncerty edukacyjne, warsztaty wokalno-taneczne dla szkół, wycieczki, Letnia Szkoła Artystyczna (nauka tańców narodowych i ludowych, tańca współczesnego oraz warsztaty wokalne), Przegląd Piosenki Dziecięcej im. Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie”, Międzynarodowy Konkurs Muzyki i Pieśni im. Stanisława Hadyny – to tylko niektóre z działań. Rozwinęła się działalność wydawnicza. Systematycznie, pod egidą „Śląska”, pojawiają się wydawnictwa książkowe dokumentujące działalność Zespołu oraz książki sławiące bogactwo kultury narodowej, z jej ludowymi korzeniami. Zespół „Śląsk” zyskał możliwości pełnego wykorzystania swojego potencjału merytorycznego i rozwija całą paletę działań edukacyjnych. Wciąż poszerza i doskonali bogatą działalność programową.

17 maja 2017 roku nastąpiło uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Zarządem Województwa Śląskiego o współprowadzeniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

Za swoją działalność Zespół „Śląsk” był wielokrotnie nagradzany. Wśród najważniejszych nagród i wyróżnień są:

• Platynowa Płyta za album „Karolinka” (2008)
• Nominacja do nagrody Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” - TOTUS 2008 w kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej”
• Złota odznaka za Zasługi dla Województwa Śląskiego (2008)
• Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji „Ambasador Spraw Polskich” (2009)
• „Skrzydła Merkurego” – za promocję kultury polskiej i międzynarodowej na świecie (2009)
• Nagroda im. Stanisława Ligonia (2009)
• Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu (2009)
• „Lux ex Silesia”– nagroda Metropolity Katowickiego, arcybiskupa Damiana Zimonia (2009)
• Nagroda Główna w III edycji ogólnopolskiego konkursu Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich w kategorii ZABYTEK za projekt Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej (2010)
• Marka Śląskie 2010 w kategorii Kultura (2010)
• Tytuł Ambasador Śląska w kategorii Kultura przyznany przez Polska Dziennik Zachodni (2010)
• Certyfikat członkostwa Śląskiej Organizacji Turystycznej od 2010 roku
• Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia –  za twórczy wkład w rozwój kultury polskiej (2013)
• „TOTUS Specjalny 2013” – Katolicki Nobel – Nagroda Fundacji Rady Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia” za całokształt osiągnięć w dziedzinie kultury w roku 60. rocznicy działalności artystycznej, a w szczególności za propagowanie osoby i nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II (2013)
• Certyfikat „Euro-Partner” dla najlepszej instytucji kultury w Polsce (2013)
• Godło Honorowe „TERAZ POLSKA” (2014)
• I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Otwartym MODERNIZACJA ROKU 2014 (2015)
• Tytuł Modernizacja Roku 2014 (2015)
• Order Świętego Stanisława – I klasa (2015)
• Nagroda Europejskiego Klubu Biznesu Polska „Bene Meritus” – Dobrze Zasłużony (2015)
• Odznaka Zasłużony dla Politechniki Śląskiej (2015)
• Honorowy Ślązak Roku 2015 (2015)
• Jurajski Produkt Roku 2015 (2016)
• Medal Mater Verbi Tygodnika Katolickiego „Niedziela” (2016)
• Tytuł „Mecenas Kreatywnej Edukacji Regionalnej” przyznany przez Zarząd Związku Górnośląskiego (2016)
• Nagroda w kategorii „PARTNER” z okazji 25-lecia Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi (2016)
• Złote Logo Polska przyznane przez Polską Organizację Turystyczną (2016)
• Statuetka „Sukces Śląska Roku 2017” (2017)
• Tytuł „Optymistyczna Firma Roku 2017” (2017)
• Nagroda „Śląski Szmaragd” (2017)
• Statuetka „Super Sukces Roku 2018” (2018)
• Statuetka okolicznościowa z okazji 100 – lecia ZASP dla Zespołu „Śląsk” z okazji 65-lecia (2018)
• Wyróżnienie w konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zabytek Zadbany” (2018)
• Terpsychora – nagroda Sekcji Tańca i Baletu Związku Artystów Scen Polskich (2018)
• Statuetka „Turysta 2018” – Nagroda Festiwalu Filmów Turystycznych i Korporacyjnych FilmAT (2018)
• Wyróżnienie Narodowego Instytutu Dziedzictwa w uznaniu za zaangażowanie w organizację 26. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce „Niepodległa dla Wszystkich” (2018)
• Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego za zasługi dla Rzemiosła Polskiego (2019)
• Złota Odznaka „Za zasługi w krzewieniu polskości na Litwie” (2019)
• Medal „Zasłużony dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego w Raciborzu” (2019)
• Statuetka „Kamrat Ślōnskij Gŏdki” (2019)
• „Gwiozda Łowicko” (2019)
• „Skrzydła św. Rafała Archanioła” – nagroda przyznana przez Ośrodek Rehabilitacyjny pw. św. Rafała Archanioła w Rusinowicach (2019),
• Dyplom Marszałka Województwa Śląskiego - Wyróżnienie główne w kategorii „Osobowość turystyczna roku” za Zasługi dla Rozwoju Turystki (2020)
• Tytuł „Dobrodziej Domu Artystów Weteranów Scen Polskich” (2021
• Medal „100-lecie III Powstania Śląskiego” (2021)
• Pamiątkowa tablica „Miejsce pamięci Powstań Śląskich" (2021)

 

 

Klasa wykonawcza „Śląska” zyskuje uznanie innych narodów, jest także wspaniałym spoiwem kraju z Polonią rozsianą po wszystkich zakątkach świata. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny to jedna z najlepiej rozpoznawanych polskich marek artystycznych.

Twórcy

Profesor Stanisław Hadyna (rozwiń):

Kompozytor, dyrygent, literat, pedagog, organizator życia muzycznego. Wybitna osobowość artystyczna o uznanym dorobku zarówno w dziedzinie muzyki, jak i literatury pięknej. Niestrudzony popularyzator kultury polskiej, w tym szczególnie rodzimego folkloru. Stworzona przez niego artystyczna synteza – wywodzących się ze źródeł ludowych: muzyki, śpiewu, tańca, kolorytu kostiumów stała się jednym z najpowszechniej znanych w świecie zjawisk polskiej kultury narodowej. Był twórcą i długoletnim dyrektorem naczelnym i artystycznym Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca ”Śląsk”. Działalność Zespołu ”Śląsk” stała się unikatowym przykładem harmonii pomiędzy śmiałą indywidualną wizją twórcy a jej scenicznym urzeczywistnieniem przez wielki skład wykonawczy. O sukcesie ”Śląska” zadecydowała ogromna pasja kreatora, Jego autorytet oraz niezwykły talent pedagogiczny.

Kompozycje i muzyczne opracowania motywów ludowych, stanowiące o oryginalnej hadynowskiej stylistyce, stały się trwałym elementem kultury narodowej, głęboko wpisanym w świadomość każdego Polaka. ”Helokanie”, ”Ondraszek”, ”Karolinka”, ”Starzyk”, ”Szła dzieweczka”, ”Od Siewierza”, ”Hej tam w dolinie”, to zaledwie kilka utworów spośród ponad 250 powszechnie znanych pieśni Hadyny, które zyskały status pieśni domowych, bliskich, a zarazem na zewnątrz wyznaczających polskość. Na dokonania twórcze Stanisława Hadyny składa się długa lista dzieł cenionych i nagradzanych w kraju i poza jego granicami – począwszy od koncertów fortepianowych, kantat, poematów symfoniczno-baletowych, muzyki teatralnej i filmowej, poprzez pieśni chóralne i solowe dla Zespołu ”Śląsk”, aż po dramaty, powieści, reportaże, eseje, słuchowiska radiowe i audycje telewizyjne. Po ponad dwudziestu latach oddalenia od Zespołu – w roku 1990 Stanisław Hadyna powrócił do ”Śląska”. W trudnych dla kultury warunkach gospodarki rynkowej zdołał przywrócić Zespołowi jego niepowtarzalny charakter, ponownie przekonać odbiorców do swojej wizji twórczej, odrodzić kontakt z widownią na nowych zasadach. Wzbogacił promocyjną funkcję Zespołu na świecie. Udział ”Śląska” w berlińskim spotkaniu z Kanclerzem Niemiec (1997), w ramach inauguracji Międzynarodowych Targów Turystyki, w Międzynarodowym Festiwalu Jeziora Bodeńskiego (1998), w Festiwalu Kultury Polskiej na Słowacji (1998), trasach koncertowych we Francji, Belgii, Niemczech (1995-1998) wyznaczają bardzo silny nurt prezentacji kultury polskiej w krajach jednoczącej się Europy.

Znaczącą częścią dokonań Stanisława Hadyny jest także współdziałanie z Polonią na Zaolziu – Jego ziemi rodzinnej. Dowodem hołdu składanego Artyście jest nadanie Jego imienia szkole polskiej w Bystrzycy w okręgu Frydek-Mistek (1998). Stanisław Hadyna zmarł 1 stycznia 1999 roku. Spoczywa na cmentarzu ”Na Groniczku” w Wiśle.Elwira Kamińska (rozwiń):

Choreograf, pedagog, współtwórczyni Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk". Urodziła się w Warszawie 9 grudnia 1912 roku. Całe swe życie związała z muzyką i tańcem. Przygotowanie choreograficzne zdobyła w Krakowskiej Akademii Muzycznej oraz Konserwatorium w Budapeszcie.

 W roku 1939 założyła prywatną szkołę tańca w Bielsku. Po wojnie - w 1945 roku - przywróciła działalność szkoły i prowadziła ją do 1947 roku. Równocześnie zaangażowała się w prowadzenie amatorskich zespołów artystycznych w Bielsku i Katowicach. Zyskały one uznanie międzynarodowe, a ich soliści stanowili później podstawową grupę taneczną Zespołu "Śląsk".

Od stycznia 1953 roku podjęła współpracę ze Stanisławem Hadyną, uczestnicząc w tworzeniu Zespołu "Śląsk". Jej autorskim dziełem były pierwsze tańce Zespołu - Trojak, Waloszki, Kozierajki, Piłki, Chustkowy, Wyzgierny, Patyjok, Mietlorz. Efektem jej pracy było ukształtowanie tanecznej warstwy widowiska, przygotowanie całego systemu kształcenia baletowego w Zespole, a także dobór kostiumów scenicznych. W okresie trzydziestu lat sprawowania funkcji choreografa Zespołu "Śląsk" współpracowała jako ekspert w dziale ruchu scenicznego i układów tanecznych z wieloma polskimi instytucjami artystycznymi, telewizją, zespołami amatorskimi.

 Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych zrealizowała kontrakt artystyczny z Zespołem "Mazowsze", tworząc dla niego całkowicie nowy układ ruchu scenicznego i tańca. Jej praca była podstawą sukcesu "Mazowsza" w czasie tournee po Wielkiej Brytanii i kolejnych trasach artystycznych.

 Tańce ułożone przez Elwirę Kamińską stały się swoistym kanonem gatunku i jego klasyką. Do tej grupy Jej dzieł zaliczyć należy: Chodzonego i Trojaka, Kołomajki, Chustkowego, Kujawiaka, Oberka, Tańce podhalańskie, Krakowiaka. Pozostają one po dzień dzisiejszy w repertuarze Zespołu "Śląsk".

 Stały się wzorem w dziedzinie inscenizowanej stylizacji polskiego tańca ludowego i narodowego. Za swą twórczość została uhonorowana wieloma nagrodami krajowymi i zagranicznymi.

 Zmarła 30 czerwca 1983 roku - w przeddzień jubileuszu trzydziestolecia istnienia "Śląska". Spoczywa na cmentarzu przy ulicy Francuskiej w Katowicach. Jej wychowankowie i uczniowie twórczo kontynuują dorobek Mistrzyni, współtworząc współczesne oblicze Zespołu "Śląsk".