Regionalny Przegląd Pieśni

Regionalny Przegląd Pieśni "Śląskie Śpiewanie"
im. prof. Adolfa Dygacza

Zakończenie Przeglądu „Śląskie Śpiewanie” 2023

24 września 2023 roku w Koszęcinie odbył się etap Finałowy XXIX Regionalnego Przeglądu Pieśni im. prof. Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie”. Założenia programowe Przeglądu nawiązały do Jubileuszu 70-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” i upamiętnienia postaci założyciela, wieloletniego kierownika i dyrygenta Zespołu - Stanisława Hadyny oraz
do Powstań Śląskich z lat 1919-1921 i ustanowienia przez Sejmik Województwa Śląskiego roku 2023 Rokiem Wojciecha Korfantego.

Organizatorami Przeglądu byli: Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, Związek Górnośląski w Katowicach, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Telewizja TVS, placówki kultury samorządów lokalnych (I etap Przeglądu). W Przeglądzie Finałowym wzięło udział: 61 wykonawców, w sumie 857 osób.PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY etapu FINAŁOWEGOpolecamy