Rok 2019 - Rokiem Stanisława Hadyny

W 2019 roku przypada 100. rocznica urodzin Stanisława Hadyny – wszechstronnego twórcy: kompozytora, dyrygenta, pedagoga i literata, a przede wszystkim założyciela i wieloletniego dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

W związku z uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego, ustanawiającą rok 2019 Rokiem Stanisława Hadyny oraz uroczystymi obchodami z tej okazji, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny rozszerza swoją identyfikację wizualną o logotyp związany z jubileuszem.

Rok Stanisława Hadyny jest formą uczczenia pamięci Profesora i oddaniem hołdu za jego wieloletnią pracę, wkład artystyczny oraz utrwalanie i tworzenie wartości w kulturze polskiej i europejskiej. Zachęcamy podmioty zewnętrzne uczestniczące w obchodach, promujące dorobek kompozytora i popularyzujące postać tego wybitnego twórcy, do wykorzystywania logotypu Roku Stanisława Hadyny w swoich materiałach graficznych.

Logotypy do pobrania:
Identyfikacja wizualna

 

Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 listopada 2018 roku o ogłoszeniu roku 2019 Rokiem Stanisława Hadyny

https://bip.slaskie.pl/sejmik_wojewodztwa/sesje_sejmiku/uchwaly/uchwala-sejmiku-nr-v-60-1-2018-z-dnia-2018-11-13.html

 

ROK STANISŁAWA HADYNY W DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ŚLĄSK”

Decyzją Sejmiku Województwa Śląskiego ubiegłej kadencji (z dnia 13 listopada 2018 roku), 2019 został ogłoszony Rokiem Stanisława Hadyny. Uroczyste obchody 100-lecia urodzin swojego założyciela Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” zainaugurował 4 stycznia, koncertem kolęd i pastorałek w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Wiśle. W wydarzeniu wziął udział Prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą. Przez cały rok Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” zaplanował różnorodne przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne, które będą formą uczczenia pamięci Stanisława Hadyny i oddania hołdu Jego wieloletniej pracy artystycznej. To także wyraz wielkiego uznania za całokształt twórczości, bezcenny wkład w utrwalanie i tworzenie wartości w kulturze polskiej i europejskiej w zakresie tradycyjnej muzyki ludowej. Wśród najważniejszych wydarzeń znajdą się m.in. koncerty w całej Polsce, w tym edukacyjne dla dzieci i młodzieży ze specjalnym programem nawiązującym do twórczości Stanisława Hadyny. W atrakcyjnej dla młodego widza, multimedialnej formie „lekcji hadynowskiej” artyści Zespołu „Śląsk” będą przypominać najmłodszej publiczności kim był i co po sobie zostawił założyciel Zespołu. Koncerty edukacyjne odbędą się m.in. w szkołach z tzw. Rodziny Szkół Hadynowskich w Chorzowie, Frydku, Piekarach Śląskich, Bystrzycy na Zaolziu i w Warszawie, od lat pielęgnujących pamięć o Profesorze pod egidą Zespołu „Śląsk”. Placówki te będą miały także we wrześniu swoje coroczne spotkanie w siedzibie Zespołu – Zlot Szkół Hadynowskich.
Dla najmłodszych powstaje też specjalna książeczka - opowieść o Hadynie w formie przystępnej dla dzieci.

Twórczość patrona Zespołu zostanie mocno wyeksponowana podczas tegorocznej XXVI edycji Regionalnego Przeglądu Pieśni „Śląskie Śpiewanie”. Zadaniem uczestników konkursowych zmagań będzie przygotowanie utworów Stanisława Hadyny oraz pieśni powstańczych, a to z kolei w związku z obchodzonym 100-leciem wybuchu Powstań Śląskich. Co roku w czerwcu, w ramach Święta Edukacji Regionalnej, „Śląsk” kładzie także szczególny nacisk na uwypuklanie regionalnych wartości w kształceniu młodego pokolenia. Odbywający się podczas tego przedsięwzięcia finał Konkursu „Edukacja Regionalna w Szkole” będzie poświęcony tematyce życia i twórczości Hadyny. Imprezę współorganizuje od lat Śląskie Kuratorium Oświaty, a w tym roku po raz pierwszy dołączą także instytucje województwa śląskiego, których celem jest upamiętnianie historii naszego regionu.

W Roku Stanisława Hadyny zaplanowano reedycję filmu biograficznego o Profesorze „W pogoni za wiosną” oraz wydanie płyty zawierającej jego najpopularniejsze kompozycje i opracowania muzyczne. Kolekcja przebojów, które nieprzerwanie od blisko 66 lat są w repertuarze Zespołu „Śląsk”, to wizytówka artystów z Koszęcina i część hadynowskiego dziedzictwa, które z taką pieczołowitością pielęgnują. Założyciel Zespołu będzie również bohaterem kilku wystaw, m.in. przygotowywanej przez sam Zespół mobilnej ekspozycji, która będzie prezentowana podczas koncertów i wydarzeń realizowanych przez instytucję. W ramach porozumienia z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Wiśle oraz tamtejszym Urzędem Miejskim w przygotowaniu jest wystawa zdjęć z życia i twórczości Hadyny, którą będzie można podziwiać na wiślańskim deptaku. W koszęcińskim pałacu na ukończeniu są prace nad Salą Pamięci Profesora, która wkrótce zostanie udostępniona zwiedzającym siedzibę Zespołu „Śląsk”.
Hadynie dedykowane będą także konferencje naukowe, realizowane zarówno w porozumieniu z podmiotami zewnętrznymi jak np. Wydziałem Artystycznym w Cieszynie oraz Instytutem Muzyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Organizowana w siedzibie Zespołu „Śląsk” w dniu 24 września 2019 r. konferencja tematyczna „Styl muzyczny Stanisława Hadyny – artystyczne i kulturowe konteksty twórczości” stanowić będzie podsumowanie twórczości muzycznej i kompozytorskiej założyciela Zespołu „Śląsk”.

Z ważniejszych koncertów, których bohaterem szczególnym będzie Profesor, należy wymienić koncert w wiślańskim Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny (30 sierpnia) czy Trzyńcu na Zaolziu (25 maja) na festiwalu organizowanym przez Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czeskim Cieszynie. Szczególnie ciekawie zapowiada się kameralny koncert z repertuarem wybranych pieśni Hadyny, w wykonaniu artystów Zespołu i zaproszonych gości (Koszęcin, 24 września) czy duże, galowe koncerty „Śląska” podczas Pikniku Leśno-Łowieckiego „Cietrzewisko”, „Święta Śląska” (28-30 czerwca), Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego w Koszęcinie (2-8 września) oraz w 100. rocznicę urodzin Stanisława Hadyny podczas dnia jego pamięci (25 września).

Zachęcamy do śledzenia kalendarza imprez i koncertów dostępnego na stronie internetowej, gdzie na bieżąco będą aktualizowane wydarzenia związane z Rokiem Stanisława Hadyny.

 

Program edukacyjny dla uczniów szkół rodziny hadynowskiej

Rok 2019 decyzją Sejmiku Województwa Śląskiego został ogłoszony rokiem Stanisława Hadyny. W tym czasie świętujemy jubileusz 100-lecia urodzin twórcy światowej sławy Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Podczas tych uroczystości nie zapominamy o naszych najmłodszych widzach, chcąc tym samym przybliżyć im postać wybitnego pisarza, dyrygenta, kompozytowa, erudyty jakim niewątpliwie był Stanisław Hadyna.

Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy program edukacyjny, którego odbiorcami będą dzieci i młodzież. Zawiera on autorskie utwory – kompozycje Mistrza. Zobaczymy przepiękne tańce regionalne (trojak, szot-madziar, chustkowy i inne), jak i tańce narodowe: polonez-mazur, kujawiak, oberek czy krakowiak, które przeplatane będą równie pięknymi i znanymi pieśniami w wykonaniu solistów chóru. Całość została wzbogacona ciekawymi opowieściami o Stanisławie Hadynie. Historii tych nie znajdziemy w żadnym wydawnictwie literackim czy internecie. Są to wspomnienia byłych i obecnych artystów, w których Stanisław Hadyna jawi się nie tylko jako dyrektor Zespołu i wybitny twórca, ale także wspaniały człowiek o niezwykłej osobowości. Nie zabraknie quizów i niespodzianek. W pewnym momencie pojawi się nawet na scenie duch Białej Damy – legendy koszęcińskiego pałacu. Z lekkim przymrużeniem oka pokażemy jaki miała wpływ na twórczości Jubilata…

Prezentowany program bez wątpienia wzbogaci wiedzę najmłodszych widzów. Przybliży im nie tylko osobowość Stanisława Hadyny,  ale również dostarczy informacji o kulturze ludowej, historii tańców, strojów, tradycji i folklorze. Program trwa ok. 1 godziny 15 minut, lecz czas spędzony z artystami Zespołu „Śląsk” mija niepostrzeżenie.

Program edukacyjny poświęcony Stanisławowi Hadynie będą mogli zobaczyć i wziąć w nim aktywny udział uczniowie wszystkich szkół współpracujących z Zespołem „Śląsk” w ramach wielkiej rodziny hadynowskiej. 19 marca o godzinie 11.00 będziemy świętować urodziny Mistrza wspólnie z nauczycielami i uczniami  Polskiej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Hadyny w Bystrzycy na Zaolziu, 25 marca o godzinie 11.00 w Szkole Podstawowej im. Stanisława Hadyny we Frydku, 26 marca we Szkole podstawowej nr 25 im. Stanisława Hadyny w Chorzowie-Maciejkowicach, a 28 marca o godzinie 11.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 im. Jerzego Wójcika w Piekarach Śląskich – Dąbrówce Wielkiej.

 

Wydarzenia towarzyszące:

Konkurs – Edukacja regionalna w szkole

Regionalny Przegląd Pieśni "Śląskie Śpiewanie" im. prof. Adolfa Dygacza

 

 

 

                                               

 

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny otrzymał dofinansowanie na zadanie „Rok Stanisława Hadyny - powrót do korzeni” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach zadania zrealizował:

1. Koncerty na Zamku - „Muzyczna podróż po Europie” w wykonaniu „Elementum Quartet”,
2. Warsztaty dla uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. J. Jarzynówny-Sobczak
w Gdańsku,
3. Koncerty na Zamku - Kameralny koncert Kwintetu Stroikowego,
4. Warsztaty dla Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”,
5. Koncerty na Zamku – Koncert fortepianowy Lidii Grychtołówny,
6. Koncerty na Zamku - Jazzowe brzmienie „Manamana Band”,
7. Warsztaty dla Zespołu Pieśni i Tańca „Wilia" z Litwy,
8. Warsztaty dla Zespołu Pieśni i Tańca „Konopielki” z Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji 
w Konopiskach oraz Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Pawłowice” z Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach,
9. Warsztaty dla Zespołu Folklorystycznego „Łączka" z Zaolzia,
10. Warsztaty dla Zespołu Pieśni i Tańca „Kujawy”,
11. Koncerty na Zamku - Jesienny koncert skrzypcowo-organowy,
12. Warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Hadyny we Frydku,
13. Warsztaty dla Zespołu Folklorystycznego ze Szkoły Podstawowej w Turowie,
14. Warsztaty dla Zespołu „Chochliki" z Niepublicznego Przedszkola muzyczno-językowego „Bajlandia” w Cieszynie, Zespołu „Rytmika" Zaolziańskiego Dziecięcego Zespołu Rytmiki i Tańca z Czeskiego Cieszyna oraz Dziecięcego Zespołu Ludowego „Dziecka ze Stonawy” Związanego z Polską Szkołą Podstawową w Stonawie w Czechach,
15. II Ogólnopolski Konkurs Młodych Choreografów,
16. Dzień Elwiry Kamińskiej,
17. Koncerty na Zamku –  Koncert Wokalny,
18. Warsztaty dla zabrzańskich chórów: Młodzieżowego Chóru „Resonans con tutti” im. N.G. Kroczka oraz Chóru Nauczycielskiego „Laetitia Cantus” im. M. Mandat-Kłos,
19. Koncerty na Zamku -  Koncert „Narodził się nam Zbawiciel",
20. Wydanie płyty CD: specjalne wydanie „Stanisław Hadyna” – Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”
im. Stanisława Hadyny z okazji 100 – lecia urodzin Stanisława Hadyny,
21. Wydanie płyty DVD: „A to Polska właśnie" - Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk" im. Stanisława Hadyny w Roku Stanisława Hadyny – egzemplarze promocyjne,
22. Wydanie publikacji książkowej „W pogoni za wiosną” – egzemplarze promocyjne.

 

 


Zobacz również

 • Koncerty na ekranie
  • Edukujemy artystycznie
   • Rok 2019 - Rokiem Stanisława Hadyny
    • RODO obowiązek informacyjny
     • Przyjaciele
      • Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej
       • Inwestycje
        • Inwestycje współfinansowane ze środków UE
         • Kontakt
          • Aktualności
           • O projekcie
            • Galeria
             • Stan obiektów przed realizacją I etapu
              • Brama cesarska
               • Dom Pracy Twórczej
                • Pałac
                 • Pawilon im. E. Kamińskiej
                 • Stan obiektów po realizacji I etapu
                  • Dom Pracy Twórczej
                   • Wieża i Kaplica
                    • Pałac
                     • Pawilon
                     • Stan przed realizacją II i III etapu
                      • Alejki i ogrodzenie
                       • Garaże
                        • Wieża i Kaplica
                         • Lewe skrzydło
                          • Łącznik
                           • Portiernia
                            • Prawe skrzydło
                            • Bieżąca realizacja Projektu
                             • Garaż wielostanowiskowy
                              • Wieża i Kaplica
                               • Park
                                • Pałac
                                 • Łącznik
                                  • Lewe skrzydło
                                   • Prawe skrzydło
                                • Pozostałe inwestycje
                                 • Aktualności
                                  • Kontakt
                                   • Galeria pozostałe inwestysje
                                    • Prace konserwatorskie w dawnej ujeżdżalni
                                     • Adaptacja budynku dawnej ujeżdżalni
                                      • Aranżacja piwnic Domu pracy twórczej
                                    • Przetargi
                                     • Biuletyn Informacji Publicznej
                                      • Dofinansowanie
                                       • Sklep
                                        • Filmy
                                         • Deklaracja dostępności