Aktualności

Zakończenie II kwartału 2014 (rozwiń):


Zagospodarowanie terenu i mała architektura

• na dziedzińcu pałacowym trwają drobne prace porządkowe, zasadzono i ustawiono klomby.

Pałac
Trwają prace porządkowe.
Lewe skrzydło
Trwają prace wykończeniowe i porządkowe.
Prawe skrzydło
Trwają prace wykończeniowe i porządkowe.

Wieża
Na wieży trwają prace wykończeniowe.
Kaplica - trwają prace porządkowe i wykończeniowe.

                                   

Zakończenie I kwartału 2014 (rozwiń):


Zagospodarowanie terenu i mała architektura

• na dziedzińcu pałacowym utwardzono powierzchnię, ułożono kostkę brukową na całej powierzchni dziedzińca, zamontowano oświetlenie, trwają drobne prace porządkowe.

Pałac
Łącznik
Trwają prace wykończeniowe i porządkowe.
Lewe skrzydło
Trwają prace wykończeniowe i porządkowe.
Prawe skrzydło
Trwają prace wykończeniowe i porządkowe.

Wieża
Na wieży trwają prace wykończeniowe - montaż szyb.
Kaplica - trwają prace porządkowe i wykończeniowe.

                  

Zakończenie IV kwartału 2013 (rozwiń):


Zagospodarowanie terenu i mała architektura

• na dziedzińcu pałacowym przebudowano instalacje wod. kan., zamontowano studzienki, utwardzono powierzchnię, ułożono kostkę brukową na całej powierzchni dziedzińca, zamontowano oświetlenie, trwają drobne prace porządkowe.
• trwały prace remontowe ogrodzenia od ulicy Sobieskiego. Postawiono nową konstrukcję ogrodzenia, zakończono prace w tym zakresie.

Pałac
Łącznik
W łączniku trwają prace wykończeniowe, glazury ścienne i podłogowe, tynki, gładzie, malowanie, montaż płytek oraz instalacji sanitarnej w łazienkach. W łączniku trwają roboty budowlane wykończeniowe: glazury ścienne i podłogowe, tynki, gładzie. Zakończono prace związane z elewacją od strony dziedzińca, trwają prace porządkowe.

Wieża
Na wieży trwają prace wykończeniowe w obrębie cylindrycznej klatki schodowej, trwa renowacja zabytkowej części schodów- czyszczenie, malowanie. Wokół poręczy na wieży zamontowano szyby. Kaplica - ukończono pokrycie dachu blachą miedzianą, zakończono czyszczenie i tynkowanie elewacji, zakończono prace związane z wejściem do kaplicy, trwają prace porządkowe.
Lewe skrzydło
Trwają roboty budowlane wykończeniowe: glazury ścienne i podłogowe, tynki, gładzie. Trwa renowacja wewnętrznych elementów drewnianych – ościeżnice, drzwi, schody, poręcze, montaż płytek oraz instalacji sanitarnej w łazienkach.
Prawe skrzydło
Zakończono montaż okien dachowych, wymianę instalacji wewnętrznych (wod.-kan., hydrantowej i p.poż., c.o., wentylacji i klimatyzacji, elektrycznej, niskoprądowej i sanitarnej. Trwają roboty budowlane wykończeniowe: glazury ścienne i podłogowe, tynki, gładzie, malowanie, montaż płytek oraz instalacji sanitarnej w łazienkach. Trwa skuwanie, oczyszczanie i zagruntowywanie tynków od strony dziedzińca.

                  

Zakończenie III kwartału 2013 (rozwiń):


Zagospodarowanie terenu i mała architektura

•Trwają prace porządkowe, obsadzanie terenu roślinnością, częściowo trwają prace brukarskie. Dziedziniec pałacowy został zamknięty i jest przygotowywany do rozbiórki.
• Rozpoczęto prace  związane z ogrodzeniem od ulicy Sobieskiego.  Częściowo trwa rozbiórka oraz montaż nowej konstrukcji ogrodzenia. Częściowo trwają prace brukarskie przy wejściu do Pałacu od strony północno-zachodniej.

Pałac
Łącznik
W łączniku trwają prace wykończeniowe wnętrz, kładzione są gładzie gipsowe. Częściowo zakończono prace związane z położeniem instalacji wod-kan, elektrycznej, niskoprądowej. Zakończono elewację od strony północnej. W łączniku na parterze i pierwszym piętrze trwa gipsowanie, montaż płytek oraz instalacji sanitarnej w łazienkach. Na poddaszu trwa montaż grzejników oraz odtwarzanie detali architektonicznych.

Wieża
Na wieży pałacowej trwają prace wykończeniowe w obrębie cylindrycznej klatki schodowej, która będzie stanowiła ciąg komunikacyjny z parteru na wieżę. Trwa renowacja zabytkowej części schodów - piaskowanie, malowanie, czyszczenie. Kaplica - częściowo ukończono pokrycie dachu blachą miedzianą, trwa czyszczenie i tynkowanie elewacji.

Lewe skrzydło
Trwają prace rozbiórkowe, przebudowa ścian renowacja stolarki drzwiowej. Trwa renowacja wewnętrznych elementów drewnianych – ościeżnice, drzwi, schody, poręcze. Wymiana instalacji wewnętrznych (wod.-kan., hydrantowej i p.poż., c.o., wentylacji i klimatyzacji, elektrycznej, niskoprądowej i sanitarnej.
Prawe skrzydło
Częściowo położono więźbę dachową, zamontowano kominki wentylacyjne, wewnątrz trwają prace związane z położeniem instalacji wod-kan., elektrycznej i niskoprądowej. Zakończono układanie więźby dachowej, trwa montaż okien dachowych. Na piętrze  trwa skuwanie tynków i posadzek, czyszczenie, wzmacnianie oraz wygłuszanie stropów. Trwa wymiana instalacji wewnętrznych (wod.-kan., hydrantowej i p.poż., c.o., wentylacji i klimatyzacji, elektrycznej, niskoprądowej i sanitarnej.

           

Zakończenie II kwartału 2013 (rozwiń):

Zagospodarowanie terenu i mała architektura

•Trwają prace brukarskie w strefie  pomiędzy garażem wielostanowiskowym, blokiem nr 1 i Domem pracy twórczej.
• zamontowano ławki i kosze. Trwają prace porządkowe (kształtowanie terenu zielonego, obsadzanie terenu roślinnością. Częściowo trwają prace brukarskie, porządkowanie parkingu za Domem Pracy Twórczej.

Pałac
Łącznik
W łączniku trwały prace obejmujące: dokończenie prac związanych z wykonaniem montażem okien po stronie północnej – i inne działania związane z zaleceniem konserwatorskim po odkryciu wnęk strzelniczych pod koniec 2011 roku. Trwają prace związane z położeniem instalacji wod-kan., elektrycznej i niskoprądowej. Trwają prace związane z wykonaniem tynku wewnątrz tej części obiektu. W łączniku trwają prace wykończeniowe wnętrz, kładzione są gładzie gipsowe. Częściowo zakończono prace związane z położeniem instalacji wod-kan, elektrycznej, niskoprądowej.

Wieża
Wieża pałacowa i kaplica – trwały prace związane z wykonaniem dachu w trakcie są roboty związane z pokryciem dachu blachą miedzianą. Na wieży pałacowej trwają prace wykończeniowe w obrębie cylindrycznej klatki schodowej, która będzie stanowiła ciąg komunikacyjny z parteru na wieżę. Częściowo zostały zamontowane nowe schody, a stare zostaną odrestaurowane.

Lewe skrzydło

Trwa wykonanie nowych tynków na zewnątrz budynku. Wewnątrz budynku przebiegają prace związane z położeniem instalacji wod-kan., elektrycznej i niskoprądowej oraz położeniem tynków.  Trwają prace rozbiórkowe, przebudowa ścian skuwanie tynków i posadzek, renowacja stolarki drzwiowej.

Prawe skrzydło

Trwają prace rozbiórkowe stropów i ścian wewnątrz budynku oraz części pokrycia dachu. Trwa wylewanie nowych stropów wewnątrz tej części budynku. Trwa montaż więźby dachowej, wylewanie stropów.

           

Zakończenie I kwartału 2013 (rozwiń):

Zagospodarowanie terenu i mała architektura

•dotychczas prowadzone są prace związane z wykonaniem dróg, chodników i alejek parkowych.
•wykonano odcinek ogrodzenie  terenu wzdłuż ulicy Wąskiej (strona północna oraz od strony wschodniej wzdłuż bloków mieszkalnych.
•Podczas wykonywania prac elektrycznych w okolicy zbiegu ścieżek nr.17 i 19 natrafiono na relikt zabytkowy wykonany z kamienia wapiennego, fakt ten został zgłoszony archeologowi, który podczas wizji lokalnej stwierdził, że dany obiekt musi być zbadany przez inspektora nadzoru konserwatorsko-budowlanego.
•Złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w Wydziale Komunikacji i Transportu wniosek o zatwierdzenie projektu zmiany organizacji ruchu, w związku z wykonaniem ogrodzenia przy ul. Sobieskiego. Po akceptacji Projektu zmiany organizacji ruchu przez Marszałka Województwa projekt zostanie ostatecznie złożony do Zarządu Dróg Wojewódzkich.
•trwają prace związane z wykonaniem sieci instalacji teletechnicznej, elektroenergetycznej, sanitarnej, deszczowej.

Pałac

Łącznik

W łączniku trwały prace obejmujące: dokończenie prac związanych z wykonaniem otworów okiennych w ścianie po stronie północnej – i inne działania związane z zaleceniem konserwatorskim po odkryciu wnęk strzelniczych pod koniec 2011 roku. Zakończono usuwanie tynków zewnętrznych –piaskowanie. Kończone są prace związane z położeniem instalacji wod-kan., elektrycznej i niskoprądowej. Trwają prace związane z wykonaniem tynku wewnątrz tej części obiektu. dokończenie prac związanych z wykonaniem otworów okiennych w ścianie po stronie północnej – i inne działania związane z zaleceniem konserwatorskim po odkryciu wnęk strzelniczych pod koniec 2011 roku. Zakończono usuwanie tynków zewnętrznych –piaskowanie. Kończone są prace związane z położeniem instalacji wod-kan., elektrycznej i niskoprądowej. Trwają prace związane z wykonaniem tynku wewnątrz tej części obiektu.

Wieża

Trwają prace w obrębie cylindrycznej klatki schodowej, która będzie stanowiła ciąg komunikacyjny na wieżę z poziomu parteru. 29 stycznia przeprowadzono operację posadowienia zwieńczenia wieży pałacowej. Obecnie przywrócone zwieńczenie wieży ma formę empirową w postaci hełmu wspartego na ośmiu kolumnach, wykonane jest z drewna. Na wieży zamontowano dzwon z 1681 roku pochodzący z kaplicy pałacowej i został zamontowany zegar. Trwają prace w obrębie cylindrycznej klatki schodowej, która będzie stanowiła ciąg komunikacyjny na wieżę z poziomu parteru.

Lewe skrzydło
Trwa usuwanie starych tynków na zewnątrz budynku. Przekazano wykonawcy południową cześć lewego skrzydła pałacu – trwają prace rozbiórkowe stropów i ścian wewnątrz budynku. Dokonano w dniu 3 grudnia częściowego odbioru robót w części  północno - zachodniej  lewego skrzydła pałacu, klimatyzacji lewego skrzydła bazy noclegowej. Oddano te  powierzchnie do użytku. Trwa usuwanie starych tynków na zewnątrz budynku. Trwają prace rozbiórkowe stropów i ścian wewnątrz budynku. Podjęto decyzję o pozostawieniu części stropów, które są w dobrym stanie.
Prawe skrzydło
Rozpoczęto usuwanie starych tynków na zewnątrz budynków. Przekazano wykonawcy tę cześć obiektu – trwają prace rozbiórkowe stropów i ścian wewnątrz budynku.

           


Posadowienie zwieńczenia wieży pałacowej (rozwiń):

W dniu 29 stycznia 2013 roku dokonano posadowienie zwieńczenia wieży pałacowej i z pewnością data ta  przejdzie do historii dziejów koszęcińskiego pałacu. Operacja jest częścią realizacji zadań w ramach projektu „Rewitalizacja Zespołu pałacowo – parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej – II i III etap”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Na początek krótka wzmianka na temat historii wieży pałacowe oraz walorów architektonicznych: otóż jej powstanie wraz z kaplicą w obrębie zabudowań Zespołu Pałacowo – Parkowego w Koszęcinie datowane jest prawdopodobnie na 1605 rok. Wieża jak i inne części zabudowań podlegała licznym przebudowom co potwierdziły odkrywki archeologiczne i przeprowadzone przez konserwatora zabytków analizy. Wieża posadowiona jest na kamiennej ławie fundamentowej i składa się z pięciu kondygnacji. Ściany wieży, podobnie jak  kaplicy, wykonane są z cegły.

Obecnie przywrócone zwieńczenie wieży ma formę empirową w postaci hełmu wspartego na ośmiu kolumnach - forma ta stanowiła zwieńczenie pałacowej wieży pomiędzy 1819 rokiem, a rokiem 1965; kiedy to rozebrano nadwyrężoną już konstrukcję i zastąpiono dachem czterospadowym. Zatem po 48 latach przywrócono zrekonstruowane na podstawie fotografii i zapisów historyczne zwieńczenie wieży pałacowej.

Do ciekawostek należy fakt, że na wieży zamontowano dzwon z 1681 roku pochodzący z kaplicy pałacowej, a już wkrótce zostanie na niej zawieszony zegar.

Do wieży z tarasem widokowym prowadzi przebudowana w ramach projektu, cylindryczna klatka schodowa, mamy nadzieje, ze już w okresie letnim przyszłego roku będziemy mieli przyjemność zaprosić zwiedzających na taras widokowy do  rozkoszowania się sielskimi widokami roztaczającymi się wokół koszęcińskiego pałacu.

           

 

   


Zakończenie IV kwartału (rozwiń):

W dniu 3 grudnia dokonano częściowego odbioru robót w ramach Projektu pn.: „Rewitalizacja Zespołu pałacowo – parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej – II i III etap”; współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko oraz Województwo Śląskie ze środków Budżetu Województwa Śląskiego.

Dokonano odbioru końcowego części zadania tj.:

    wielofunkcyjnego budynku - garażu wielostanowiskowego, pomieszczeń magazynowo - biurowo – sanitarnych znajdujących się na piętrze,
    części północno - zachodniej lewego skrzydła Pałacu, co stanowi kontynuację prac rozpoczętych w ramach rewitalizacji w etapie I. Oddana część skrzydła zostanie zaadoptowana,
    klimatyzacji lewego skrzydła bazy noclegowej znajdującej się na poddaszu.

W bieżącym kwartale w łączniku trwały prace związane z wykonaniem otworów okiennych w celu zabudowy okien w miejscu wnęk strzelniczych (zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków) oraz rozpoczęto prace instalacyjne i ogólnobudowlane wewnątrz łącznika.

W ostatnich miesiącach zintensyfikowano prace związane z pokryciem dachowym kaplicy pałacowej.

Dzięki sprzyjającej aurze - kontynuowano budowę ogrodzenia murowanego od strony parku i prace ogrodzeniowe za Domem pracy twórczej,  jak również: rozbudowę instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem terenu, instalacji niskoprądowej, sanitarnej i wodociągowej,  roboty związane z budową parkingów za Domem pracy twórczej,  rozpoczęto prace związane z budową placu zabaw w parku.

           

 


Stan zaawansowania prac zrealizowanych do trzeciego kwartału 2012 (rozwiń):

Budynek gospodarczy – garaż

W budynku trwają prace wykończeniowe wewnątrz  oraz roboty związane z dociepleniem obiektu, a także z wykończeniem elewacji.
Jednocześnie wykonywane są przyłącza do sieci uzbrojenia podziemnego.
Ostatnim etapem będzie wykonanie zagospodarowania terenu w obrębie budynku.
Planuje się oddanie budynku do użytkowania w IV kwartale br..

Zagospodarowanie terenu i mała architektura

 • dotychczas  prowadzone są prace  związane z wykonaniem dróg, chodników i alejek parkowych.
 • wykonano parking i dojazd do niego z kostki granitowej przy pawilonie Elwiry Kamińskiej
 • wykonano  konstrukcję odcinka ogrodzenia  terenu wzdłuż ulicy Dąbrówki.
 • po osuszeniu stawu trwały intensywne prace polegające na rekultywacji stawu tj.  jego pogłębieniu i oczyszczeniu, a w następnej kolejności wykonane będą wzmocnienia brzegu stawu wraz z nasadzeniami roślin.
 • wykonano plac gier w parku oraz podbudowy pod boisko  wielofunkcyjne oraz kort tenisowy
 • trwają prace związane z wykonaniem sieci instalacji teletechnicznej, elektroenergetycznej, sanitarnej, deszczowej.

Pałac

Łącznik

 • ukończenie prac konstrukcyjnych – stropów, schodów, ścianek kolankowych, konstrukcji dachu
 • ukończenie  pokrycia dachu blachą miedzianą
 • dokończenie prac związanych z wykonaniem otworów okiennych w ścianie po stronie północnej – działanie to związane z zaleceniem konserwatorskim po odkryciu wnęk strzelniczych pod koniec 2011 roku.

Wieża

Trwają prace w obrębie wieży pałacowej i wejścia na wieżę, wykonano nowe schody żelbetonowe. Obecnie trwają prace w obrębie cylindrycznej klatki schodowej, która będzie stanowiła ciąg komunikacyjny na wieżę z poziomu parteru.

Lewe skrzydło

Na ukończeniu są prace wykończeniowe w północno - zachodniej części lewego skrzydła - dokończenie prac z I etapu projektu "Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej". Obecnie wykonywane są prace ogólnobudowlane (wewnątrz budynku) – tynki, sufity, sanitariaty.

 

   

   

 

           

 


 

Stan zaawansowania prac w pierwszym półroczu 2012 (rozwiń):

Budynek gospodarczy – garaż
Trwają roboty ogólnobudowlane  w zakresie wykonania obiektu dwukondygnacyjnego. Obecnie trwają  prace  związane również z wykonaniem dachu  garażu wielostanowiskowego.  Zakończenie budowy tego obiektu zaplanowano na III kwartał 2012 roku.

Zagospodarowanie terenu i mała architektura

 • dotychczas trwały prace nad renowacją parku polegające na  wycince  drzew chorych zagrażających bezpieczeństwu , pielęgnacji drzew i krzewów; trwają prace związane z wykonaniem w parku dróg, chodników i alejek parkowych. Wyłożono kostką brukową znaczne odcinki alejek.
 • rozpoczęto prace związane z ogrodzeniem terenu.

W bieżącym okresie trwały prace polegające na przebudowie sieci uzbrojenia podziemnego z tego zakresu - instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne.

Pałac
W łączniku trwały prace obejmujące:

 • rozbiórkę stropów, i ich wykonanie
 • przebudowę ścian i schodów wewnętrznych,
 • skuwania tynków i posadzek, a w to miejsce położenie nowych,
 • renowacja stolarki drzwiowej,
 • wykonanie więźby dachowej.

.
Zaawansowanie prac  w łączniku wymaga  przeprowadzenia dodatkowych robót konserwatorskich, ponieważ w trakcie robót budowlanych doszło do odkrycia: drewnianego sufitu polichromowanego, polichromii  ściennych na tynku, oraz belek stropowych drewnianych a także wnęk strzelniczych.

Rozpoczęto przebudowę wieży. Rozebrano pokrycie dachu oraz konstrukcję zwieńczającą wieżę pałacową.

W lewym skrzydle pałacu przystąpiono do prac związanych z  przebudową ścian, schodów wewnętrznych oraz wykonaniem węzła sanitarnego - dokończenie prac z I etapu projektu "Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej". Obecnie wykonywane są prace ogólnobudowlane (wewnątrz budynku) – tynki, sufity, sanitariaty.

W lewym skrzydle prowadzone są prace budowlane w obrębie werandy, których celem jest przywrócenie reprezentacyjnego wejścia do pałacu od strony parku.

          

 

           

 


Odkrycia walorów historycznych w Pałacu (rozwiń):

W dniu 15 grudnia 2011 r. miała miejsce wizytacja na budowie przedstawicieli Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach (Delegatura w Częstochowie). Wydarzenie to związane było odkryciem cennych walorów historycznych w Pałacu:

 • drewnianego sufitu polichromowanego,
 • polichromii  ściennych na tynku,
 • belek stropowych drewnianych
 • wnęk strzelniczych.

Deski odnalezione zostały w skrzydle północnym w tzw. Łączniku. Wtórnie wbudowane były w XIX wieczny strop pomiędzy kondygnacją pierwszego piętra i poddasza. Stanowiły one wypełnienie nowego stropu (XIX w.), na którym leżała zasypka – ocieplenie. Deski stropowe wykonane z drewna drzew iglastych, prawdopodobnie z modrzewia, polichromowane (prawdopodobnie w technice tempery emulsyjnej).

Analiza historyczna
Wstępna analiza stylistyczna ornamentu roślinno-zoomorficznego pozwala datować strop na przełom XVI/XVII wieku. Program ikonograficzny polichromii na tym etapie badań jest nieczytelny, ale przedstawienie czapli na jednym z elementów może odnosić się do symbolu rodowego Kochcickich (czapla z rybą w dziobie). Prawdopodobnie należy je wiązać z fundacją Andrzeja Kochcickiego. Kochciccy nabyli Koszęcin w 1578 roku (dzierżawili od 1576 roku).
W 1603 roku zamek został najechany  przez poddanych Lichnowskiego w wyniku czego został częściowo zniszczony. Po tym incydencie następuje odbudowa zamku w nowej, wczesnobarokowej formie.
Powstanie odnalezionego stropu można wiązać z tymi dwoma wydarzeniami;
- z powrotem Kochcickiego w 1592 roku  lub  odbudową zamku po 1603 roku (1603-1605/09).
Pierwotna lokalizacja stropu jest nieznana, jednak ze względu na znaczną powierzchnię można przypuszczać, że znajdował się w pomieszczeniu reprezentacyjnym lub w bibliotece z której słynął Koszęcin (skupiało się tu ówczesne życie intelektualne na Śląsku). 
Zakres prac konserwatorskich dotyczących polichromowanego sufitu obejmie: konserwację techniczną i estetyczną wraz z rekonstrukcją brakujących elementów drewnianych i warstwy malarskiej.

           

 

           

 


Nadzory -  przetarg i wykonawczy (rozwiń):

W dniu 7 listopada 2011 roku zostało zamieszczone na stronie internetowej  www.zespolslask.pl  zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowań przetargowych na:
Pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem: "Rewitalizacja Zespołu pałacowo - parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej - II i III etap”
oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego, konserwatorskiego, archeologicznego i autorskiego nad zadaniem: "Rewitalizacja Zespołu pałacowo - parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej - II i III etap".
   

7  listopada 2011 roku sporządzono ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o numerze sprawy:  BI.ZP.IK – PN/13/2011 dla zadania: Pełnienie nadzoru inwestorskiego (specjalność konstrukcyjno – budowlana, sanitarna, elektryczna), konserwatorskiego, archeologicznego i autorskiego nad zadaniem: „Rewitalizacja Zespołu pałacowo – parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej – II i III etap”.
WYŁONIONO NASTĘPUJĄCYCH WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZOSTAŁY PODPISANE UMOWY:

 Zadanie nr 1. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.
Zakład Produkcyjno – Usługowo - Handlowy
„PRIMEX”
Al. Jana Pawła II nr 132
42-200 Częstochowa

Zadanie nr 2.  Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Biuro Usługowo-Handlowe WOD-BUDs.c.
ul. Parkowa 4a
42-100 Kłobuck

 Zadanie nr 3.  Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Biuro Usługowo-Handlowe WOD-BUD s.c.
ul. Parkowa 4a
42-100 Kłobuck

Zadanie nr 4.  Sprawowanie nadzoru archeologicznego.
Pracownia Usługowa GAJA
Ochał-Czarnowicz Agnieszka
ul. Fiołkowa 12/32 31/457 Kraków

 Zadanie nr 5.  Sprawowanie nadzoru konserwatorskiego
ALEKSANDER HARKAWY
KATOWICKI DOM SZTUKI
ul. Zabrska 5
40-083 Katowice

 7 listopada 2011 roku sporządzono ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o numerze sprawy o numerze sprawy BI.ZP.IK – PN/15/2011 dla zadania: Pełnienie nadzoru autorskiego nad zadaniem: „Rewitalizacja Zespołu pałacowo – parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej – II i III etap”.
 Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:
„STUDIO QUATTRO”
Arch. Hanna Kramarczyk – Leśniak  
ul. Szpaków 51
40-540 Katowice

           


Podpisanie umowy z wykonawcą (rozwiń):

W dniu 29 września 2011 roku  w Sali zielonej pałacu w Koszęcinie podpisana została umowa na roboty budowlane - zadanie inwestycyjne do Projektu p.n.: „Rewitalizacja Zespołu pałacowo – parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej II i III etap”; współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Priorytet XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, (realizacja na podstawie umowy o  dofinansowania Nr POIS.11.01.00-00-060/10-00, z dnia 04.10.2010r ).
Umowa została zawarta na okres od 3.10.2011 do 31.12.2013, wartość robót objętych umową wynosi: netto  25 922 647,94 zł, brutto - 31 884 856,97zł.

Stronami umowy są:
1. Zamawiający: Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin
Umowę ze strony Zespołu podpisali: 
Dyrektor Zespołu -  Zbigniew Cierniak
Główna Księgowa -  Maria Pałczyńska
Pełnomocnik Dyrektora ds. Realizacji Projektu - Mariusz Zuzel
 
2. Wykonawca : CZ.P.B.P. PRZEMYSŁÓWKA Spółka Akcyjna
ul. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa
Umowę ze strony Wykonawcy podpisali :
Członek Zarządu, V-ce prezes Zarządu – Tadeusz Piesyk
Prokurent, Dyrektor ds. Ekonomicznych, Główny Księgowy - Andrzej Habel
 
W spotkaniu uczestniczyli:
ze strony Zamawiającego - Zespołu:
Dyrektor Zespołu -  Zbigniew Cierniak
Pełnomocnik Dyrektora ds. Realizacji Projektu - Mariusz Zuzel
Zastępca Dyrektora  – Tomasz Janikowski
Koordynator operacyjny Projektu - Anna Łukiewska
Koordynator ds. zamówień publicznych Projektu - Izabela Kapica
 
ze strony  Wykonawcy - CZ.P.B.P. PRZEMYSŁÓWKA Spółka Akcyjna:
Członek Zarządu, V-ce prezes Zarządu - Tadeusz Piesyk
Prokurent, Dyrektor ds. Ekonomicznych, Główny Księgowy - Andrzej Habel
Kierownik Projektu - Jerzy Seroczyński
Kierownik budowy  - Stanisław Gwiździński
Kierownik robót – Andrzej Kałużyński

           

 

           


Przetarg na roboty budowlane (rozwiń):

W dniu 22 sierpnia 2011 roku zostało zamieszczone na stronie internetowej  www.zespolslask.pl   zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania przetargowego na roboty budowlane dla zadania pod nazwą „Rewitalizacja Zespołu pałacowo – parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej – II i III etap”.
W dniu 22 sierpnia 2011 roku  działając na podstawie art. 91 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej – II i III etap”, wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez wykonawcę:

CZ.P.B.P. PRZEMYSŁÓWKA Spółka Akcyjna
ul. Pułaskiego 25
42-200 Częstochowa
Nazwa i siedziba Wykonawcy
Cena netto  25 922 647,94 zł
Cena brutto  31 884 856,97 zł
CZ.P.B.P.
PRZEMYSŁÓWKA S.A.
ul. Pułaskiego 25
42-200 Częstochowa

           

 


Promocja projektu (rozwiń):

Nastąpiło zawarcie  umowy 3 czerwca 2011 roku z wykonawcą zadania pod nazwą „Promocja projektu pn. Rewitalizacja Zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej – II i III etap”. Wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawca to firma to Walls&Papers sp. z o.o.

           


Zobacz również

 • Koncerty na ekranie
  • Edukujemy artystycznie
   • Rok 2019 - Rokiem Stanisława Hadyny
    • RODO obowiązek informacyjny
     • Przyjaciele
      • Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej
       • Inwestycje
        • Inwestycje współfinansowane ze środków UE
         • Kontakt
          • Aktualności
           • O projekcie
            • Galeria
             • Stan obiektów przed realizacją I etapu
              • Brama cesarska
               • Dom Pracy Twórczej
                • Pałac
                 • Pawilon im. E. Kamińskiej
                 • Stan obiektów po realizacji I etapu
                  • Dom Pracy Twórczej
                   • Wieża i Kaplica
                    • Pałac
                     • Pawilon
                     • Stan przed realizacją II i III etapu
                      • Alejki i ogrodzenie
                       • Garaże
                        • Wieża i Kaplica
                         • Lewe skrzydło
                          • Łącznik
                           • Portiernia
                            • Prawe skrzydło
                            • Bieżąca realizacja Projektu
                             • Garaż wielostanowiskowy
                              • Wieża i Kaplica
                               • Park
                                • Pałac
                                 • Łącznik
                                  • Lewe skrzydło
                                   • Prawe skrzydło
                                • Pozostałe inwestycje
                                 • Aktualności
                                  • Kontakt
                                   • Galeria pozostałe inwestysje
                                    • Prace konserwatorskie w dawnej ujeżdżalni
                                     • Adaptacja budynku dawnej ujeżdżalni
                                      • Aranżacja piwnic Domu pracy twórczej
                                    • Przetargi
                                     • Biuletyn Informacji Publicznej
                                      • Dofinansowanie
                                       • Sklep
                                        • Filmy
                                         • Deklaracja dostępności